Filmregion Sydost jobbar nu digitalt

För att bidra till minskad smittspridning och i enlighet med våra huvudmäns riktlinjer går vi på Filmregion Sydost nu över till att jobba digitalt. Våra medarbetare är anträffbara per telefon och mail precis som vanligt. Däremot kommer vi inte att resa utanför våra respektive hemmaregioner i tjänsten, och vi jobbar hemifrån i möjligaste mån. Vi kommer inte att delta i fysiska möten såvida det inte är absolut nödvändigt.

Utlåning och återlämning av teknik pausas tills vidare. Vi tar emot och handlägger ansökningar om stöd precis som vanligt. Nästa ansökningsomgång för produktionsstöd med deadline 15 april påverkas inte utan kommer att genomföras som vanligt, med ansökan på vår webb. 

Detta gäller tills vidare, vi hoppas förstås att läget ska lätta framöver och att vi snart kan vara på våra arbetsplatser igen.

Frågor besvaras av verksamhetsledare Johan Mardell, johan@filmregionsydost.se, tel. 0733-47 79 16.