Filmkommission

Nu är det sex län som ingår i Southern Sweden Film Commission; Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar län, Halland och Jönköpings län. Målet med filmkommissionen är att marknadsföra regionen och visa upp potentiella inspelningsplatser, samt att i övrigt bidra till att såväl nationella som internationella film- och TV-produktioner genomförs i vår region. Bland annat genom att samarbeta med destinationsverksamheterna och kommunerna. Detta blir till gagn för regionens lokala filmarbetare som får fler arbetstillfällen, det blir en större samverkan mellan regionernas filmbranscher. Det stärker även kreativa näringar, näringsliv och regioinal utveckling i vår region. Vi ser mycket fram emot uppdraget! 

Vi kommer tillsammans med våra övriga regionala filmkollegor i sydsverige utbilda ett antal lokala filmarbetare som idag redan är verksamma som location scouts, eller vill lära sig. Dessa får sedan ersättning från oss för att åka ut på uppdrag åt olika filmproduktionsbolag. Detta uppdrag har vi fått från våra huvudmän Region Kronoberg, Region Blekinge och Region Kalmar Län och det löper tills vidare. 

Kontaktperson på Filmregion Sydost:

Patrik Hörberg
0733-47 79 15
patrik(a)filmregionsydost.se

 

Gemensam hemsida för alla sex regioner som ingår kommer strax finnas här: https://filmiskane.se/sv/southern-sweden-film-commission