Press

Pressmeddelande 201121

Unga filmare från Blekinge vann priser på Novemberfestivalen

I helgen hölls Novemberfestivalen, Sveriges största festival för ung film. I en livesänd prisutdelning på lördagskvällen prisades Agnes Brede från Sturkö och Sandra Penzo från Karlskrona för sina filmer. 

Agnes Brede tilldelades Nordisk Ungdoms Film Festivals pris för sin film "Skelögdjävel". Priset innebär att filmen kommer att visas på NUFF-festivalen 2021 i Tromsø. 
Juryns hedersomnämnande gick till Sandra Penzo, Mateo Lozano, Albin Appelqvist m. fl. för filmen "Ber inte om det".

"Skelögdjävel" är en film om utanförskap och att bli mobbad för sitt utseende. Agnes själv kallar sin film för "en revansch för alla som klivit på skolbussen och fått skit för att vara annorlunda". Juryns motivering lyder: "Skelögdjävel is an tender autobiographical film that looks at the effects of teasing and bullying trough a personal lense. It is strikingly honest but also poetic, and ultimately it is an empowering story about learning to embrace oneself no matter what society says about you."

Agnes Brede har gått teaterprogrammet på Törnströmska gymnasiet i Karlskrona och utbildade sig därefter på Ölands dokumentärfilmskola. Just nu studerar hon film på Medieinstitutet i Stockholm. 

Sandra Penzos film "Ber inte om det" iscensätter vittnesmål från 11 kvinnor i olika åldrar om sexuella övergrepp. Alla kvinnor i berättelsen spelar sig själva, och hela filmen spelades in på en dag. Novemberfestivalens jurys motivering lyder: "Vi vill särskilt lyfta fram en enastående arbetsinsats där filmteamet lyckas orkestrera och tajma en stor ensemble i en avancerat sammanflätad koreografi. En välproducerad film som är både viktig och lekfull."

Båda filmerna hade kvalificerat sig till Novemberfestivalen via den regionala uttagningen TellUs, som arrangeras av Filmregion Sydost varje år. Sammanlagt hölls uttagningar i 19 filmregioner i hela Sverige. Filmarna tävlade i två åldersgrupper, 16-19 år och 20-26 år. 

Novemberfestivalen brukar hållas i Trollhättan, men flyttade i år in på nätet där den pågick i två dagar den 20-21 november. Årets festival var den 25:e i ordningen.

Pressbild Agnes Brede
Pressbild Sandra Penzo

 

Pressmeddelande 201112

Nya krissstöd till biograferna i sydost

Nu har Svenska Filminstitutet meddelat hur det nya krisstödet för biografer ska fördelas. Biograferna i Blekinge, Kalmar län och Kronoberg delar på sammanlagt ca 2,3 miljoner för intäktsbortfall. 743 377 kr går till 14 biografer i Kalmar län, 531 084 kr går till 11 biografer i Kronoberg och 1 077 990 kr går till fyra biografer i Blekinge. Dessutom får de stora aktörerna Filmstaden/Svenska Bio dela på 10 miljoner kronor.

Det nya krisstödet är välkommet och behövt, enligt en kartläggning som Filmregion Sydost nyligen gjort. 

- Behoven är stora, och tyvärr är inget slut på krisen i sikte, förklarar filmkonsulent Lotta Nyblom. Många biografer kämpade för sin överlevnad i våras och somras. Med de nya restriktionerna kommer en stor del att behöva stänga sina dörrar igen, och det finns en risk för att julens stora filmhelger också drabbas. 

Intäktsbortfallet för de regionala biograferna varierar stort, från några tusenlappar till flera miljoner. Häften av biograferna anger i enkäten att de har en liten publik jämfört med innan Covid-19. I snitt har biograferna dragit ner sin verksamhet med 50 %. Två biografer, Tjust Bio i Gamleby och Bio-aulan i Mörbylånga sticker ut med att svara  att de har en trogen publik och att verksamheten pågår i full skala. Samtliga svar har getts innan de nya restriktionerna hade trätt i kraft. 

På frågan om biografernas uthållighet svarade hälften att man klarar sig några månader till. Glädjande nog har ingen svarat att man tvingats lägga ner verksamheten.

Biograferna har också lämnat uppgifter om hur mycket pengar de behöver för att klara sig ett halvår framåt. Det sammanlagda akuta finansiella behovet för de 26 biografer som svarat i enkäten ligger mellan 4,3 och 7,3 miljoner kronor.

- För att bevara det unika biograflandskapet i sydost behövs mycket mer pengar än vad som hittills delats ut, konstaterar Lotta Nyblom. När den här krisen är över ska människor i glesbygden återigen kunna gå på bio. Det krävs en kraftsamling också på kommunal och regional nivå för att vi inte ska förlora den möjligheten. 

Stöd till biografägare i sydost för intäktsbortfall med anledning av covid-19

KALMAR LÄN:

Emmaboda FH 30 950 kr

Saga Oskarshamn 478 080 kr

TjustBio, Gamleby 13 936 kr

Borgholm FH 41 248 kr

Berga Bio 5 211 kr

Centrumbion Löttorp 61 328 kr

Alsterbro FH 2 943 kr

Rio Bio Hultsfred 22 682 kr

Torsås FH 30 817 kr

Mönsterås Bio 30 262 kr

Blomstermåla FH 15 600 kr

Gräsgårds Bygdeför. 9 744 kr

Åfors FH 576 kr

Fröseke FH 3 684 kr

Summa: 743 377 kr

KRONOBERG:

Hovmantorps FH 8 612 kr

Folkets Bio Växjö 44 185 kr

Fröseke FH 3 684 kr

Alvesta FH 12 421 kr

Åseda FH 17 611 kr

Norrhults FH 5 174 kr

Konga FH 9 016 kr

Älmhults FH 80 381 kr

Lagan Biografer:

Ljungby, Markaryd, Strömsnäs 350 000 kr

Summa: 531 084 kr

BLEKINGE:

Grand Bio, Olofström 91 425 kr

Tobbab AB, Ronneby, Karlshamn: 779 801 kr

Scala, Sölvesborg 206 764 kr

Summa: 1 077 990 kr

Totalt sydostregionen: 2 352 451 kr

Presskontakt:

Lotta Nyblom, filmkonsulent Filmregion Sydost
lotta@filmregionsydost.se
0733-47 79 11

 

Pressmeddelande 200929

Blekinge och Kalmar län bland de bästa att erbjuda skolbio

 

Den senaste skolbiorapporten från Svenska Filminstitutet visar på glädjande siffror för sydost. Blekinge och Kalmar län är bland de fyra regioner där procentuellt flest kommuner erbjuder eleverna att se film på skoltid. I Blekinge har 80 % av kommunerna svarat att de har skolbio och i Kalmar län 75 %. 

Niklas Lundin är filmkonsulent för barn och unga på Filmregion Sydost. Han gläds åt de goda förutsättningarna och den stora viljan i sydost att erbjuda barnen högkvalitativa filmupplevelser.

- Skolbiorapporten visar att intresset för skolbio är stort hos kommunerna i hela landet, men att det ofta finns praktiska hinder eller svårigheter med finansieringen. Desto roligare att man i Blekinge och Kalmar län hittar både vägar och medel till skolbio, båda regionerna placerar sig i toppen i årets rapport! I Blekinge ser vi ett stort värde i kulturgarantin som ger kommunerna möjlighet att söka medel för skolbio, förklarar Niklas Lundin.

Region Blekinge har sedan 2017 erbjudit samtliga kommuner i länet ett ekonomiskt stöd årligen för att starta upp, stärka och utveckla skolbioverksamheten. Flera kommuner har använt stödet till att utveckla befintlig skolbio med bland annat fortbildning, utveckling av pedagogiska verktyg samt filmsamtal. 

- Detta stöd har varit en mycket viktig del i utvecklingen av Blekingemodellen som är en kulturgaranti för länets alla barn mellan 3-16 år, säger Malena Sandgren som är enhetschef för kultur- och bildningsenheten. Målet att det ska finnas skolbio i samtliga kommuner uppnåddes våren 2019 tack vare detta stöd, vilket vi är mycket stolta över. 

Ett av de större skolbioprojekten har genomförts i Karlshamns kommun där elever fick gå på filmvisning med efterföljande samtal under ledning av filmpedagoger. Därefter skrev de egna texter och spelade in film utifrån dessa, också detta i samarbete med skolade filmpedagoger. 

Niklas Lundin menar att se, samtala och skapa är hörnstenarna för filmkunnighet. 

- Att titta på film ger barn och ungdomar möjlighet att uppleva andra världar. Film utmanar, engagerar, väcker känslor och tankar, och den leder till utvecklande diskussioner i klassrummet. När eleverna dessutom skapar egna filmer får de tillfälle att uttrycka sig aktivt och kreativt i ett medium som är en stor del av deras vardag.  

I Kalmar län finns Mönsterås bland kommunerna som vill satsa mer på skolbio. Sammanlagt 1760 barn och unga från förskoleklass upp till gymnasiet ska få se film i kommunens två fristående biografer, enligt en ansökan som beviljats av Svenska Filminstitutet.

- Kultur-och fritidsförvaltningen visar redan idag film i ett projekt som kallas Klara-Färdiga-Läs, berättar Rozita Stenfelt Alpfiord från skolkulturgruppen i Mönsterås kommun. Idrottsungdomar får ta del av högläsning innan de startar sina träningspass. Under träningssäsongen flikas också biofilm in kopplat till det de läser, för att sporra intresset. Även på fritidsgården visas film, och biblioteket erbjuder filmskapande som lovaktivitet. Nu vill vi växla upp och erbjuda alla barn från förskoleklassen och upp till gymnasiet ett skolbiobesök per läsår.

De svenska regioner som hade procentuellt flest kommuner med skolbio var Gotland (100 procent), Blekinge (80 procent), Kalmar (75 procent) och Västernorrland (71 procent).

Den mest populära skolbiofilmen 2019 var "Halvdan Viking". På andra plats kom franska animationen "Stora stygga räven" och på tredje plats "Fight Girl" från Nederländerna.

Om skolbiorapporten

Skolbiorapporten tas årligen fram av Svenska Filminstitutet. Syftet är att kartlägga hur stor andel av Sveriges kommuner som erbjuder skolbio till elever i grundskolan och gymnasiet. Rapporten innehåller även information om hur kommunerna arbetar med filmpedagogisk verksamhet och hur filmutbudet som erbjuds eleverna ser ut. I enkäten för 2019 har 69 procent av kommunerna svarat. Nio av tio kommuner som inte hade skolbio svarade att de är intresserade av att arrangera skolbio om de hade haft resurser.

Presskontakt:
Niklas Lundin, filmkonsulent för barn och unga, Filmregion Sydost
0733-47 79 14, niklas@filmregionsydost.se

Malena Sandgren, enhetschef Kultur- och bildningsenheten, Region Blekinge
0455-737101
malena.sandgren@regionblekinge.se

Christina Vermandis, samordnare för projektstöd Film inom kulturgarantin
0766-36 29 59
christina.vermandis@regionblekinge.se

Rozita Stenfelt Alpfjord, Skolkulturgruppen, Mönsterås kommun
070-598 74 51
rozita.stenfelt-alpfjord@monsteras.se

Pressbild Halvdan Viking
Pressbild Fight Girl

Läs skolbiorapporten

 

Pressmeddelande 200919

Unga filmare från Karlskrona, Kalmar och Älmhult vann årets TellUs filmtävling

Nu har vinnarna i den regionala filmtävlingen TellUs för Blekinge, Kalmar och Kronoberg utsetts. Finalen hölls online och livesändes från Ölands folkhögskola lördagen den 19 september. 

I den yngsta klassen 16-19 år vann Agnes Brede från Sturkö med filmen "Skelögdjävel", en berättelse från Agnes uppväxt om att se annorlunda ut. "En modig och personlig film där vi får komma berättaren nära. Animationerna och den genomarbetade texten fördjupar upplevelsen av ett utanförskap." löd juryns motivering. 

Andra priset i klassen 16-19 år tilldelades Hanna Rosén från Älmhult för dokumentären "Ur mina ögon", ett porträtt av tre blinda människor. Juryns motivering: "Filmen visualiserar på ett egensinnigt och målande sätt det som inte går att se. Vi får möta tre röster och tre liv som är som våra, men ändå inte."  "Ur mina ögon" är nominerad till Novemberfestivalens urvalsklass och får därmed en andra chans att kvala in till tävlingen.

I klassen 20-26 år gick förstapriset till Sandra Penzo, Mateo Lozano och Albin Appelqvist m fl från Karlskrona. "Ber inte om det" handlar om sexuella övergrepp och våld i nära relationer och består av autentiska vittnesmål från de medverkande kvinnorna som spelar sig själva. Juryns motivering: "Ett brinnande budskap som förmedlas med en fartfylld och välfotograferad koreografi. I det imponerande ensemblearbetet förvandlas den rumsliga begränsningen till en styrka." Filmen "Ber inte om det" är direktkvalificerad till Novemberfestivalen. 

Andra priset i klassen 20-26 år tilldelas Johanna Sandgren för filmen "Hem" om vad ordet hem innebär för olika människor. Denna film gjordes under Johannas tid som student på Linnéuniversitetet i Kalmar. Juryn motiverade sitt val med orden: "En fint fotograferad film som hittar skärpan i en tydlig fråga. I svaren som vi får på flera språk uppstår en samhörighet som berör." Filmen "Hem" är även den nominerad till Novemberfestivalens urvalsklass och får därmed en andra chans att kvala in till tävlingen.

I den äldsta klassen, 27 år och över, föll juryn för filmen "Torkan" av Daniel Thörnblad, Peter Almén och Fredrik Doohan i Kalmar. Motiveringen lyder: "En surrealistisk och gåtfull story, snyggt fångad med kameran och ljussatt med en touch av västern. Kafka på Öland!"

Juryn delade också ut två hedersomnämnanden, ett till filmen "Mom Wow" av Anton Thulin i Karlskrona och ett till filmen "Hassla" av Tiffany Grant, Måns Håkansson och Andrei Tsimashkou från Nybro.

Under sändningen blev vinnarna intervjuade via direktlänk och svarade på frågor om sina filmer.

Juryn hade det inte lätt i år, avslöjar Christina Schöning från Filmregion Sydost. 

- Årets startfält var starkt och jämnt, med många välproducerade bidrag. Det är glädjande att det finns så många unga och duktiga filmskapare i sydost, och tack vare livesändningen har en stor publik kunnat se de vinnande bidragen. Nu hoppas vi att det ska gå bra för dem i Novemberfestivalen också!

Om TellUs:

TellUs är en regional filmfestival för unga talanger i regionerna Blekinge, Kronoberg och Kalmar län, och arrangeras av Filmregion Sydost. TellUs är också den officiella regionala uttagningen till den nationella Novemberfestivalen som hålls i Trollhättan varje år. Årets TellUs-jury bestod förutom en representant från Filmregion Sydost också av filmarna Jasmijn Kooijman och Martin Klevegård.

Presskontakt:

Christina Schöning, filmkonsulent, kommunikatör och TellUs-ansvarig
christina@filmregionsydost.se
0733-47 72 15

Bild "Skelögdjävel" av Agnes Brede

Bild "Ur mina ögon" av Hanna Rosén

Pressbild Sandra Penzo

Bild "Hem" av Johanna Sandgren

Pressbild Daniel Thörnblad

Pressmeddelande 200907

Åtta filmlag från sydost tävlade i 24-timmars-maraton

I lördags kl. 09.00 gick startskottet till årets Noomaraton, en filmtävling där lag i hela Sverige gör film på 24 timmar utifrån några givna kriterier. I Blekinge, Kalmar län och Kronoberg genomfördes tävlingen i Filmregion Sydosts regi. Åtta regionala lag var anmälda, av dessa gick sex i mål. Sammanlagt tävlade över 200 lag med mer än 600 deltagare i årets Noomaraton, som var den 21:e i ordningen.

Årets tema var Nutid/ny tid. Alla filmer skulle dessutom innehålla tre platser - ett mötesrum, en trädgård, ett skåp - och tre föremål - toalettpapper, mynt och en visp. Med dessa förutsättningar hade lagen ett dygn på sig att tänka ut ett manus, filma och redigera. 

Filmregion Sydosts tävlingsledare var imponerad av deltagarnas energi och entusiasm. 

- Alla höll på i nästan ett dygn, de kan inte ha sovit mycket, berättar Christina Schöning. Den första filmen kom in vid 03-tiden på natten och den sista 18 minuter innan deadline på morgonen. Det är fantastiskt vad de åstadkommit under den korta tiden, och det syns att de hade väldigt roligt!

De två vinnande bidragen som går till riksfinal är "Skära ner" av lag Cinemagi i Kalmar och "SmartVisp" av lag Wicked Dandelion i Ronneby. Årets jury bestod av filmaren Agnes Brede och filmaren och producenten André Larsson. Deras motiveringar lyder:

"Skära ner":

"Skära ner" har på ett kreativt och ibland oväntat sätt använt sig av både tema, platser och föremål. Berättelsen är väl genomarbetad och relaterbar med en tydlig klassisk dramaturgi som får tittaren att vilja fortsätta titta. Genom de väl genomtänkta bilderna kommer vi verkligen huvudkaraktären nära.

"SmartVisp":

Berättelsen engagerar genom sina ständiga vändningar. Genom att flörta, utan att för den delen kopiera, med kända scener från t.ex. Narnia och den långsamma klappen som används i många filmer, undrar vi ständigt vad som ska hända härnäst. Även "SmartVisp" använder sig av både tema, platser och föremål på ett genomtänkt men inte alltid förutsägbart sätt.

Riksfinalen för årets Noomaraton hålls den 3 oktober 2020 online.

Stillbild "Skära ner", lag Cinemagi i Kalmar

Stillbild film "Smartvisp", lag Wicked Dandelion i Karlskrona

Alla bidrag finns att se här.

Presskontakt:

Christina Schöning
0733-47 72 15
christina@filmregionsydost.se