Om Filmregion Sydost

Filmregion Sydost är en av nitton regionala filmverksamheter i Sverige och finansieras av samt verkar på uppdrag av huvudmännen Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län. Filmregion Sydost ingår i kultursamverkansmodellen och får även statligt stöd via Kulturrådet.

Kontakt till våra medarbetare

Robert Volmer
tf verksamhetsledare
Tel. 0709-94 67 59
robert(a)filmregionsydost.se

Lotta Nyblom
Filmkonsulent film och publik, administration
Tel. 0733-47 79 11 
lotta(a)filmregionsydost.se

Niklas Lundin
Filmkonsulent för barn och unga, Region Blekinge och Kronoberg
Tel. 0733-47 79 14
niklas(a)filmregionsydost.se

Christina Schöning
Filmkonsulent för filmskapare, produktionsstöd och filmfika. Kommunikatör.
Tel. 0733-47 72 15
christina(a)filmregionsydost.se

Josef Kullengård
Projektutvecklare
Tel. 0733-47 79 10
josef(a)filmregionsydost.se

Patrik Hörberg
Filmkonsulent för filmskapare, snabba cash-stöd, teknikutlåning och kurser
Tel. 0733-47 79 15
patrik(a)filmregionsydost.se

Malin Gustavsson
Filmkonsulent för Barn och Unga, Region Kalmar Län
Tel. 0733-47 79 12
malin(a)filmregionsydost.se

Adress

Adress i Växjö (huvudkontor)

För både brev och bud:

Filmregion Sydost
Vilhelm Mobergs gata 2
352 29 VÄXJÖ 

 

Adress i Kalmar:

Filmregion Sydost
Västra Vallgatan 5
392 32 KALMAR


Adress i Karlshamn:

Netport Science Park
Biblioteksgatan 4
37435 KARLSHAMN

Hitta till oss

I Växjö sitter vi i stans äldsta trähus i Kulturparken, nära Smålands Museum. Gamla domprostgården heter huset. Adressen är Vilhelm Mobergs gata 2.

Följ vägskyltning mot Sjukhuset och strax därvid ligger Utvandrarnas hus. Sväng in där. Det finns en långsträckt allmän parkering framför vårt ståtliga faluröda hus som ligger uppe i backen. Tillfälligt kan man ställa sig direkt framför vår entré med den gula dörren. Behöver du parkera länge har vi platser på baksidan. Kör in genom den röda gamla grinden märkt "privat" och parkera på baksidan. 

Kommer du med buss eller tåg så ligger vårt kontor precis på andra sidan spåren från Resecentrum. Ta gångbron över och sväng av direkt till vänster därefter. Kryssa dig ner genom parken mellan museet och järnvägsspåret. Du passerar en väderkvarn och ett antal gamla byggnader likt en hembygdsgård och längst ner står vårt stora röda hus. 

I Kalmar huserar vi i Kalmar teatern vid Larmtorget, Västra Vallgatan 5.  ett kvarter från Järnvägsstationen. Ingång genom den svarta stora träporten till innergården, där går du till dörren direkt till vänster och knackar på!

I Karlshamn har vi kontor på Netport Science Park på Östra Piren. Det är på tredje våningen. 

Varmt välkommen att hälsa på oss! (Vill du vara säker på att någon är där så ring gärna innan, vi är mycket ute och far i vår stora region)!

Karta

Växjökontoret
Kalmarkontoret
Karlshamnskontoret

Överenskommelse med regionerna

Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Blekinge samarbetar inom kulturområdet med utgångspunkt i den gemensamma målsättningen att i ett nyskapande, gränsöverskridande och kreativt klimat stödja och utveckla kulturen inom sydost. Styrdokument som ligger till grund för de tre regionernas samarbete är Avsiktsförklaring – Kultur i sydost (2002) samt Överenskommelse Sydostkultur (2010).

För att stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i sydostregionen träffar de tre regionerna denna överenskommelse med föreningen Filmregion Sydost.

Överenskommelsen grundas på:

 • Gällande regional utvecklingsstrategi för respektive län.
 • Gällande regional kulturplan för respektive län.

Filmregion Sydosts grunduppdrag

Filmregion Sydost ska stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i sydostregionen på följande sätt:

 • Film i skolan – Filmregion Sydost ska stödja lärare och pedagogers filmpedagogiska arbete. Syftet är att främja barn och ungas möjligheter att få lära sig om den rörliga bilden som uttrycksform, mediers påverkan, och ges möjlighet att uttrycka sig med film och medier.
 • Filmskapare – Filmregion Sydost ska stötta unga filmare i regionen som vill berätta en historia för publik. Detta görs genom ekonomiskt stöd till filmproduktioner, dramaturgistöd, utlåning av filmteknik samt kompetensutveckling.
 • Film och publik – Filmregion Sydost ska bistå biografer, filmklubbar, föreningar och kommuner med kompetens kring biografutveckling, publikarbete, samarrangemang, rättigheter och tillgänglig repertoar.
 • Deltagarkulturer – Filmregion Sydost ska stötta utvecklingen av deltagarkulturer i regionen, med utgångspunkt i de utmaningar som digitaliseringen innebär för det lokala kultur- och föreningslivet i de tre regionerna, exempelvis i form av generationsväxling och förändrade former för engagemang. Filmregion Sydost ska sprida kunskap och erfarenheter om goda exempel, finansieringsmodeller, plattformar och verktyg för deltagande och medskapande. Filmregion Sydost ska också ta initiativ till att driva särskilda projekt inom detta område.

Filmregion Sydosts arbete ska kvalitetssäkras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Detta med utgångspunkt i hur insatserna kan antas ha påverkat människor och miljö.

Horisontella perspektiv som särskilt ska beaktas i uppföljningen är:

 • Barn och unga
 • Interkulturell utveckling och mångfald
 • Internationellt perspektiv
 • Jämställdhet
 • Tillgänglighet

Läs mer om överenskommelsen

Här kan du ta del av överenskommelsen i sin helhet

Grafisk profil inkl. logotype

Klicka här så kommer du till Filmregion Sydosts logotyp i eps och png format. Logotypen finner du i svart eller vitt.

Styrelsen

Filmregion Sydosts styrelse består av förtroendevalda politiker från verksamhetens huvudmän Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län. 

Ordförande:
Rickard Karlsson (L), Region Kronoberg

Vice ordf.
Pär-Gustav Johansson (M), Region Kalmar Län

Ledamöter:
Kevin Ny (C), Region Blekinge
Ingemar Almkvist (S), Region Kronoberg
Saad Benatallah (S), Region Kalmar Län
Patrik Sjöstedt (S), Region Blekinge

Ersättare:
David Svensk (S), Region Kronoberg
Håkan Belin (M), Region Kronoberg
Ingegerd Petersson (C), Region Kalmar Län
Åke Nilsson (KD), Region Kalmar Län
Inger Åkesson (KD), Region Blekinge
Egzonita Maxhuni (S), Region Blekinge

 

Företags- och betaluppgifter

Organisationsnummer

802444-1480 
Filmregion Sydost 

Faktureringsadress

Filmregion Sydost
Vilhelm Mobergs gata 2
352 29 Växjö
Fakturamail: inbox.lev.21211 (a) arkivplats.se

Bankgiro

BG 366-2004 Filmregion Sydost

Märk inbetalningar med ändamål och ev. nr.