Om Filmregion Sydost

Filmregion Sydost är en av nitton regionala filmverksamheter i Sverige och finansieras av samt verkar på uppdrag av huvudmännen Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län. Filmregion Sydost ingår i kultursamverkansmodellen och får även statligt stöd via Kulturrådet.

Kontakt till våra medarbetare

Christina Schöning
Filmkonsulent för talang och produktion. Kommunikatör.
Tf verksamhetsledare
Tel. 0733-47 72 15
christina(a)filmregionsydost.se

Lotta Nyblom
Filmkonsulent film och publik, administration
Tel. 0733-47 79 11 
lotta(a)filmregionsydost.se

Niklas Lundin
Filmkonsulent för barn och unga, Region Blekinge. Utvecklare. 
Tel. 0733-47 79 14
niklas(a)filmregionsydost.se

Anette Färdig
Filmkonsulent för barn och unga, Region Kronoberg
Tel. 0733-47 79 10
anette(a)filmregionsydost.se

Patrik Hörberg
Filmkonsulent för expresstöd, teknikutlåning och kurser
Tel. 0733-47 79 15
patrik(a)filmregionsydost.se

Malin Gustavsson
Filmkonsulent för Barn och Unga, Region Kalmar län
Tel. 0733-47 79 12
malin(a)filmregionsydost.se

Alexander Lewin
Projektledare Filmkulturell utveckling i Blekinge
Tel. 
0735-12 94 67
alexander(a)filmregionsydost.se

 

Adress

Adress i Växjö (huvudkontor)

För både brev och bud:

Filmregion Sydost
Vilhelm Mobergs gata 2
352 29 VÄXJÖ 

 

Adress i Kalmar:

Filmregion Sydost
Västra Vallgatan 5
392 32 KALMAR


Adress i Karlshamn:

Netport Science Park
Biblioteksgatan 4
37435 KARLSHAMN

Hitta till oss

I Växjö sitter vi i stans äldsta trähus i Kulturparken, nära Smålands Museum. Gamla domprostgården heter huset. Adressen är Vilhelm Mobergs gata 2.

Följ vägskyltning mot Sjukhuset och strax därvid ligger Utvandrarnas hus. Sväng in där. Det finns en långsträckt allmän parkering framför vårt ståtliga faluröda hus som ligger uppe i backen. Tillfälligt kan man ställa sig direkt framför vår entré med den gula dörren. Behöver du parkera länge har vi platser på baksidan. Kör in genom den röda gamla grinden märkt "privat" och parkera på baksidan. 

Kommer du med buss eller tåg så ligger vårt kontor precis på andra sidan spåren från Resecentrum. Ta gångbron över och sväng av direkt till vänster därefter. Kryssa dig ner genom parken mellan museet och järnvägsspåret. Du passerar en väderkvarn och ett antal gamla byggnader likt en hembygdsgård och längst ner står vårt stora röda hus. 

I Kalmar huserar vi i Kalmar teatern vid Larmtorget, Västra Vallgatan 5.  ett kvarter från Järnvägsstationen. Ingång genom den svarta stora träporten till innergården, där går du till dörren direkt till vänster och knackar på!

I Karlshamn har vi kontor på Netport Science Park på Östra Piren. Det är på tredje våningen. 

Varmt välkommen att hälsa på oss! (Vill du vara säker på att någon är där så ring gärna innan, vi är mycket ute och far i vår stora region)!

Karta

Växjökontoret
Kalmarkontoret
Karlshamnskontoret

Överenskommelse med regionerna

Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Kronoberg ingår denna överenskommelse med Filmregion Sydost. Överenskommelsen syftar till att stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i sydost.

Överenskommelsen grundas på:

-        Gällande regional utvecklingsstrategi för respektive region

-        Gällande regional kulturplan för respektive region

-        Gällande villkor från regionerna avseende erhållande av regionala och statliga verksamhetsanslag

Uppdrag

Filmregion Sydost är en ideell förening bildad gemensamt av de tre regionerna och är ett av nitton regionala resurscentrum för film i Sverige. Filmregion Sydost ska stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i sydostregionen samt möjliggöra ett breddat deltagande på följande sätt:

-        Film och rörlig bild för barn och unga – Filmregion Sydost ska främja barn och ungas kunskap om rörlig bild som uttrycksform, ung kommunikation och mediers påverkan. Filmregion Sydost ska ge barn och unga möjlighet att ta del av kvalitativa filmupplevelser och att uttrycka sig med film och rörlig bild. Exempelvis genom att stödja filmpedagogiskt arbete i skolan och på fritiden samt verka för ökad filmkunnighet och ung kommunikation.

-        Filmskapare – Filmregion Sydost ska stötta talanger och yrkesverksamma filmare i regionen som vill berätta en historia för publik genom exempelvis ekonomiskt stöd till smala audiovisuella verk (exempelvis kort- och dokumentärfilm)[1], dramaturgistöd, talangutveckling, utlåning av filmteknik samt kompetensutveckling och främjande nätverk.

-        Film och publik – Filmregion Sydost ska möjliggöra visning av film och rörlig bild för publik genom att exempelvis bistå biografer, filmklubbar, föreningar och kommuner med kompetens kring biografutveckling, publikarbete, samarrangemang, rättigheter och tillgänglig repertoar.

Utöver detta har Filmregion Sydost ett tilläggsuppdrag om filmkommissionsarbete i samarbete med bland andra Southern Sweden Film Commission inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige.

Uppdrag kan även tillkomma inom spelområdet. Filmregion Sydost kan redan nu genomföra insatser på området som en del i att stödja lokal och regional utveckling av film och ung kommunikation i sydostregionen.

Den regionala politiska nivån arbetar enligt principen om armlängds avstånd. Principen bygger på konstens möjligheter att uttrycka sig fritt, vilket är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Mer konkret så innebär principen om armlängds avstånd att den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt lägger fast ekonomiska ramar, men överlåter konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar till sakkunniga, i form av ämnesexperter och konstnärliga ledare.

Läs mer om överenskommelsen

Här kan du ta del av överenskommelsen i sin helhet

Grafisk profil inkl. logotype

Klicka här så kommer du till Filmregion Sydosts grafiska manual och logotyper för webb och tryck.

Styrelsen

Filmregion Sydosts styrelse består av förtroendevalda politiker från verksamhetens huvudmän Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län. 

Vice ordförande:
Jens Melander (S) (Region Blekinge)

Ledamöter:
Lavinia Strömberg (S) (Region Kronoberg)
Erik Persson Timm (L) (Region Kronoberg)
Liselotte Ross (V) (Region Kalmar län)
Carl Dahlin (M) (
Region Kalmar län)
Karolina Widerberg (SD) (Region Blekinge)

Ersättare:
Berit Nilsson (S) (Region Kronoberg)
Lena Wibroe (M) (Region Kronoberg)
Maria Ixcot Nilsson (S) (Region Kalmar län)
Carl-Wiktor Svensson (KD) (Region Kalmar län)
Billy Åkerström (KD) (Region Blekinge)

Revisorer:
Patric Ståhlgren (SD), Region Kronoberg
Revisorssuppleant Jan Sahlin (M), Region Kronoberg

Valberedning:
Anna Ekberg (KD) (Region Blekinge)
Karin Helmersson (C) (Region Kalmar län)
Marcus Walldén (M) (Region Kronoberg)

Företags- och betaluppgifter

Organisationsnummer

802444-1480 
Filmregion Sydost 

Faktureringsadress

Filmregion Sydost
Vilhelm Mobergs gata 2
352 29 Växjö
Fakturamail: inbox.lev.21211 (a) arkivplats.se

Bankgiro

BG 366-2004 Filmregion Sydost

Märk inbetalningar med ändamål och ev. nr.