Vår integritetspolicy

(English version below)

 

Innehåll

1. Omfattning och samtycke

2. Våra webbplatser

3. Våra e-postverktyg

4. Webbplatser från tredje part

5. Personuppgiftsansvarig

6. Insamling av personuppgifter

7. Information som vi samlar in automatiskt

8. Information som du lämnar till oss

9. Användning av personuppgifter

10. Användning av personuppgifter för informationssyften

11. Avsluta vår användning av personuppgifter för informationssyften

12. Utlämnande av personuppgifter

13. Cookies, webb-beacons mm

14. Lagring och överföring av personuppgifter

15. Radering av dina personuppgifter

16. Dina rättigheter

17. Kontakta oss


1. Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Filmregion Sydosts webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Personuppgifter omfattar namn, adressuppgifter, e-postadresser, IP-nummer och andra uppgifter som gör att du blir identifierbar. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna integritetspolicy.

2. Våra webbplatser

Våra webbplatser är byggda i Drupal resp. Wordpress.
Här kan du läsa Drupals integritetspolicy.

Här kan du läsa Wordpress integritetspolicy.


3. Våra e-postverktyg

Våra utskick sker via utskickstjänsten Mailchimp. Det innebär så kallat double-opt-in, dvs. samtyckesbaserat förfarande vid prenumeration av våra nyhetsbrev. Här kan du läsa Mailchimps integritetspolicy. Vår verksamhetsrelaterade mailtrafik sker via leverantören Oderland. Här kan du läsa Oderlands integritetspolicy.

4. Webbplatser från tredje part

Vissa sidor på Filmregion Sydosts webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicys och Filmregion Sydost ansvarar inte för deras verksamhet.  

5. Personuppgiftsansvarig

Filmregion Sydost, Vilhelm Mobergs gata 2, 35234 Växjö (nedan kallat ”Filmregion Sydost”) är personuppgiftsansvarig. Filmregion Sydost är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas enligt vårt uppdrag och denna integritetspolicy.

6. Insamling av personuppgifter

Om du kontaktar oss per e-post eller via våra webbplatser för att söka stöd, boka utrustning/tjänster, delta i  eller för att anmäla dig till ett av våra evenemang accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på vår server och i våra interna databaser. Vi samlar in information, inklusive personuppgifter, för att ge dig möjlighet att använda och få tillgång till våra webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg, för att ge dig en personligt anpassad och bättre upplevelse, samt för informationsändamål.

7. Information som vi samlar in automatiskt

När du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer, tjänster och verktyg samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information kan endast knytas till dig personligen om du loggar in som en registrerad användare och omfattar: enhetens ID eller unika identifierare, geografisk plats, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, annonsdata och IP-adress.

8. Information som du lämnar till oss

Vi får samla in och spara sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg. Detta omfattar:

 • information som du lämnar till oss när du fyller i en webblankett på vår webbplats, inklusive e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation, och (beroende på vilken tjänst som används) i förekommande fall ekonomisk information såsom bankkontonummer;

 • ytterligare information som du lämnar till oss via sociala medier;

 • information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss;

 • ytterligare dokument som vi kan be dig lämna in för att t.ex. styrka en ansökan. 


9. Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få åtkomst till våra webbplatser, och/eller kunna använda våra tjänster, applikationer och verktyg, ge dig stöd och relevant information om dina ärenden och våra tjänster samt ge dig en säker, problemfri, effektiv och anpassad upplevelse. Genom att acceptera denna integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig åtkomst till våra webbplatser och de tjänster och det stöd som du begär;

 • förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter;

 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster och innehåll;

 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att svara på frågor, hjälpa dig i dina ärenden, lösa problem med våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;

 • tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen; och

med ditt samtycke:

 • rikta information till dig genom att skicka nyhetsbrev om Filmregion Sydosts verksamhet och aktiviteter. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att skräddarsy vissa tjänster eller användarupplevelser för att bättre matcha dina intressen;

 • svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till oss; och

för vårt berättigade intresse:

 • hantera personuppgifter för våra dagliga verksamhetsbehov; eller
 • för statistik-, redovisnings- och analysändamål.


  10. Användning av personuppgifter för informationssyften

  Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy kan vi använda dina personuppgifter för att;

  • informera dig om Filmregion Sydosts webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg;

  • skicka riktad information och erbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser; och

  • individanpassa vår service och mäta och förbättra våra utskick, baserat på dina meddelandepreferenser.

  Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

  11. Avsluta vår användning av personuppgifter för informationssyften

  Om du inte önskar erhålla nyhetsbrev från oss, kan du avprenumerera dessa genom att använda unsubscribe-funktionen i respektive nyhetsbrev.

  12. Utlämnande av personuppgifter

  Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla vår policy, svara på krav om att ett  innehåll kränker annans rättigheter och för att skydda tredje mans rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Vi lämnar inte ut personuppgifter för marknadsföringssyften.

  Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

  • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan till Filmregion Sydost kopplad person. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, land, postadress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress.

  • Indrivningsföretag till vilka vi kan rapportera information om din person, obetalda fordringar, ingångna avtal, t.ex. vid brott mot våra regler för teknikutlåning.

   
  13. Cookies, webb-beacons mm

  När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse.

  Filmregion Sydost tolererar inte spam, spionprogram och bedrägeri. För att rapportera spam eller e-post med förfalskad avsändaradress eller avsändaridentitet som kan kopplas till Filmregion Sydost, vänligen vidarebefordra e-postmeddelandet till hej@filmregionsydost.se.

  Vi kan komma att automatiskt scanna och manuellt filtrera meddelanden för att söka efter skräppost, virus, phishing och annan skadlig aktivitet eller olagligt eller förbjudet innehåll, men vi sparar inte permanent några meddelanden som skickas genom dessa verktyg.

  14. Lagring och överföring av personuppgifter

  Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på vår server som finns hos Oderland. Oderland ansvarar för att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EES.

  Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data, fysisk inlåsning av underlag innehållandes personuppgifter och lösenordsskydd på samtliga elektroniska enheter där personuppgifter förvaras.

   

  15. Radering av dina personuppgifter

  På din begäran raderar vi samtliga personuppgifter som du lämnat till oss. Vi kan komma att bevara personuppgifter om:

  • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

  Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt. 

  16. Dina rättigheter

  Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

  17. Kontakta oss 

  Du kan kontakta oss per mail, telefon eller brevledes. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land.
  Kontaktuppgifter

 

 

In English

How we process your personal data

It is important to us to inform you that we process your personal data in a secure and legitimate manner. On this page we describe how Filmregion Sydost processes your personal data.

Filmregion Sydost is a non-profit organization in southeastern Sweden.

All of our processing of personal data complies with the applicable data protection legislation. This means that we protect your personal data by taking all necessary measures, and that you have the right to contact us at any time to find out what personal data we save about you. 

View the entire General Data Protection Regulation (eugdpr.org)

What are personal data?

Personal data refer to information that relates in one way or another to your person, either directly or indirectly. This can be a name, e-mail address, telephone number, postal address or date of birth. Photos are also a form of personal data, if you are discernible in the picture.

What does the processing of personal data involve?

The processing of personal data involves, for example, the collection, registration, dissemination, and deletion of data.

Why do we process your personal data?

Filmregion Sydost may process your data based on different legal grounds in different situations. For example, in order to carry out a task of public interest; as a part of exercising an authority vested in us from a government, or to fulfil a legal obligation.

In some cases, Filmregion Sydost may need your consent to process your personal data. When you give your consent, you should always ask to be given clear information about what you are giving your consent to. 

We may need your personal data for the following purposes:

 • To carry out our duties towards you.
 • To be able to offer well-functioning, efficient and simple services.
 • To be able to respond to queries submitted.
 • To be able to handle funding submissions.
 • To be able to register your participation in seminars, training courses and other events.
 • To carry out voluntary investigations.
 • To send you newsletters and subscription mailings.

Who views your personal data?

Your personal data may be accessed by the employees of Filmregion Sydost, who need to view your personal data in order to carry out their work. We do not disclose your personal data to other parties if we are not obliged to do so by a law, regulation or decision by a public authority or to protect our rights or third-party rights.

IT suppliers

To enable your personal data to be technically processed, they will be transferred to the IT suppliers that provide our platforms. In these cases, we have placed strict requirements on the supplier to assure us that they process the data in a secure way.

Third country

Should your personal data be processed outside the EU/EEA area (in a third country), we will inform you of this. In such case, the processing complies with the regulations set forth in the General Data Protection Legislation.

External operators

Filmregion Sydost is not responsible for external operators’ own processing of personal data. We have the option, however, of imposing requirements for how these organisations should conduct their operations when commissioned to do so by Filmregion Sydost.

How long do we save your personal data?

We save your personal data for as long as there is a purpose to the processing. When this purpose or objective is no longer relevant, for example, if an agreement is no longer valid or the event is completed, your personal data will be processed in accordance with the legal regulations that apply to archiving. These regulations are based on the archiving law (1990:782) and Filmregion Sydosts regulatory framework for archives and information management, and govern how and to what extent we may delete or save information.

What are your rights?

When your personal data are processed by us, you have certain rights. Special regulations for how we process public documents and records may affect these rights in different ways. Filmregion Sydost accepts all applications to exercise your rights and will review and act upon your request according to the General Data Protection Regulation and other applicable laws.

Transparency and register excerpts

You have the right to receive information on how we process your personal data. You also have the right to receive a copy of all the personal data that Filmregion Sydost processes about you, a so-called register excerpt.

Other information

You have the right to have incorrect personal data corrected or to have incomplete personal data supplemented.

Deleting information

In certain cases, you have the right to have personal data deleted. This is also known as “the right to be forgotten”. In these cases, Filmregion Sydost shall delete the data without undue delay.

Complaints

If you are not satisfied with the way in which your personal data have been processed, or feel that your data have been handled incorrectly, you may submit a complaint to the supervisory authority, the Swedish Data Protection Authority.

Who is responsible for your personal data?

Filmregion Sydost is responsible for their personal data and for ensuring that such processing complies with the law.

Contact information

If you would like to exercise any of your rights, or if you have any general queries about how your personal data are processed, please contact us with your request at hej@filmregionsydost.se.