För dig som är pedagog

Filmregion Sydost skapande skola-projekt med regionala filmpedagoger

En kort film av Filmregion Sydost om skapande filmarbete på en skola i Oskarshamn med en av våra regionala filmpedagoger.
Producent: 
Michelangelo Miskulin

Syftet med filmpedagogik är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

Filmregion Sydost - din filmpedagogiska resurs

-Vi förmedlar regionala filmpedagoger och lånar ut ipad-kits
- Hjälper kommuner med ansökningar för Stöd till Filmkulturell verksamhet (Svenska Filminstitutet), eller Skapande Skola.
- Tipsar om aktuella skolbiofilmer, rättigheter och filmhandledningar
- Sprider goda exempel, bygger nätverk och bidrar till möjligheter för filmpedagogisk fortbildning för regionens pedagoger
- I nära samarbete med våra tre regioner verkar vi för att regionala modeller och strategier för skolkultur tillämpas även för filmkulturellt arbete.

Skolbio

Vill ni komma igång med skolbio, eller utveckla skolbioverksamheten i er kommun? Vi kan ge råd och stöd kring filmval, upplägg och organisation. Vi bistår även gärna med tankar och idéer inför en ansökan. 

Skolbiosubvention för läsåret 2024/2025

Förslag på skolbiofilmer

Resurslista för skolbio

Tips och inspiration

Våra inspirationsfoldrar
Lära med film (pdf)
Skolbio (pdf)

Hör gärna av dig om du vill att vi skickar fysiska exemplar av foldrarna. Det gör vi gärna!


Nätet och Nyhetsbrev
Vi fyller hela tiden på med tips och inspiration, se blogginläggen nedan!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du det viktigaste i din mailbox.
Kolla gärna in oss på instagram och facebook också. 

Kontakta oss
Som filmkonsulenter känner vi kunniga och erfarna människor både i och utanför regionen. Vi ser gärna att ni träffas och hjälper såklart till med kontakter, för ett tips i all hast eller ett längre utbyte. Det kan vara t.ex. vara en kollega på en annan skola, fritidsgård eller inom folkrörelsen. 

Träffas
Filmregion Sydost arrangerar möten och fortbildning och har koll på evenemang såväl i regionen som nationellt.  
Föreningen Film- och mediepedagogik arrangerar träffar och utbyten för sina medlemmar som är lärare och film- mediepedagoger, bibliotekarier med flera från hela landet. Det är möjligt att bli medlem både som privat person eller som en del av en organisation, exempelvis en kommun, en skola eller ett resurscentrum för film. Filmregion Sydost är en av medlemmarna i föreningen.  

Fler resurser 
AV-Media Kalmar och AV-Media Kronoberg är kompetenscentrum för film och digital pedagogik. Här finns ett brett utbud av film för undervisning i skolor och förskolor. Dessutom erbjuds kostnadsfri utbildning och stöd i pedagogisk användning av digitala verktyg.

Filmriket är en filmskola på nätet för barn, unga och pedagoger. Här hittar du inspiration och konkreta övningar inom filmskapande. Övningarna är utvecklade med utgångspunkt i grundskolans reviderade läroplan med syfte att göra det lätt, roligt och framför allt enkelt att anpassa rörlig bild till de olika kursplanerna.

Policy vid publicering av film respektive lån av teknik

Brukarfilosofi när det kommer till publicering av film
Filmregion Sydost önskar att de filmer som görs i skola eller i fritidsverksamhet får ses av så många som möjligt. Att berättelsen delas mellan filmaren och dess nära och kära liksom analyseras i klassrummet eller i fritidsverksamheten. Detta ska naturligtvis ske utifrån verksamhetens medgivande gälllande sådana publiceringar från vårdnadshavare. 

Läs vår information om Filmprojekt i skolor och GDPR

Brukarfilosofi när det gäller lån av teknik

Filmregion Sydost lånar ut filmutrustning för att den ska användas. Det innebär att saker går sönder. Oftast beror det på att brukaren är ovan vid att hantera utrustningen. Filmregion Sydost anser att det är helt okej när det råkar hända.

“Hellre en trasig pryl än en pryl som ligger och dammar på hyllan för att ingen vågar ta ansvaret att låna ut den.”

Läs mer om policy vid utlåning av vår teknik här

Kontakta oss

Niklas Lundin 
Filmkonsulent Barn och Unga (Blekinge) 
Tel: 0733-47 79 14
niklas[a]filmregionsydost.se 

Malin Gustavsson
Filmkonsulent Barn och Unga (Kalmar län) 
Tel: 0733-47 79 12
malin[a]filmregionsydost.se 

Anette Färdig
Filmkonsulent Barn och Unga (Kronoberg) 
Tel: 0733-47 79 10 
anette[a]filmregionsydost.se