För dig som är arrangör

Filmregion Sydost hjälper både dig som tillfälligt vill visa en film för en publik och dig som driver biografverksamhet. Vi fungerar som ett komplement till visningsorganisationerna och stödjer även mindre arrangörer som vill visa film.

Film kan visas på logar, slott och i skogen. Inget är oss främmande, men vanligast är naturligtvis möteslokaler och biografer.

Filmregion Sydost stödjer dig

Vi stödjer dig i din visning. Vilken film som är lämplig, hur man får rättigheter till den, vilken teknik som krävs för att visa och inte minst hur man kan locka publiken att komma.

Filmregion Sydost har glädjen att kunna dela med oss av erfarenheter från en rad mötesplatser i vår egen region. Erfarenheter baserade på deras hårda arbete och glädje. 

Hör av dig till oss så samtalar vi kring din idé!

Finansiella stöd att söka

Fortbildningsstöd
För dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning 

Arrangemangsstöd
För dig som vill arrangera en filmvisning

Barnbiostöd
För insatser mot målgruppen barn och unga.

Låna teknik

Låna utrustning för livestreaming

Ett komplett paket för streaming av evenemang

Låna visningsteknik
Duk, röd matta etc

Kontakta oss

Lotta Nyblom
Filmkonsulent Film och publik
Tel: 0733-47 79 11
lotta[a]filmregionsydost.se

  

 

På gång

Just nu finns inga aktuella aktiviteter för arrangörer.