Webbinarium för kulturskolor del 6: Samverkan och Resurser

Datum: 
29 september, 13:00-15:00
Plats: 
Online

Välkommen till webbinarium del 6 för pedagoger i kulturskolan! Temat är Samverkan och Resurser. 

Webbinariet gästas av de regionala filmverksamheterna, Filminstitutet och FOMP (Föreningen film och mediepedagogik) som presenterar på vilka sätt de kan finnas som stöd och resurs för bland annat kulturskolans filmpedagoger.

Du får veta mer om regionala samarbeten kring film i kulturskolan i både Västmanland och Uppsala och exempel på hur film kan knyta samman flera olika konstområden på en kulturskola.

Som vanligt ges utrymme för erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Som deltagare får du dessutom en hel lista på var du hittar filmpedagogiska material, tips och kontakter!

Anmäl dig här. Webbinariet är kostnadsfritt.

Arrangemanget är en del av en digital fortbildningsserie, riktat till filmpedagoger på kulturskolorna, som tagits fram i samarbete med Det nationella nätverket för film i kulturskolan, Svenska Filminstitutet och Filmregionerna - nitton regionala resurscentrum för film. 

Tidigare webbinarier finns att se i efterhand här.