Uppvidinge

Dryga miljonen till våra biografer!

Nu är det klart vilka biografer som får utvecklingsstöd denna andra omgång för 2019!

Boka en filmpedagog

Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare som också är aktiva som filmpedagoger.

Biografstöd - deadline 6:e maj!

Nu är det dags att söka stöd från Filminstitutet igen.

Film i Glasriket - festivalprogram

10-årsjubilerande Film i Glasriket har nu en ny hemsida där festiva

Se vår fortbildningsdag i efterhand!

Vi bad Öppna kanalen Växjö filma hela fortbildningsdagen "Filmen som uttryck i skolan".

Film i Glasriket för nionde året

Mellan den 23 oktober och den 8 november pågår den nionde upplagan av Film i Glasriket. 

Tävla med din kortfilm

Nu är det dag att anmäla sig till TellUs Filmfestival!

Boka Niklas Croall

Niklas Croall är en av de yrkesverksamma filmare som du kan anlita vid p