Ungdomars möjlighet till filmskapande

Filmriket i Hultsfred

Hultsfred testar Green Screen

Under våren kommer regionens filmresurscentrum Reaktor Sydost att kartlägga ungdomars möjligheter till egen filmproduktion. I undersökningen kommer samtliga kommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län att ingå. Studien är en uppföljning på en kartläggning som genomfördes 2011 och nu snart fem år senare kommer en ny kartläggning i form av intervjuer som kommer bygga vidare på föregående studie. Studien fokuserar på ungdomarnas möjligheter på fritiden, inte i skolmiljö

För att läsa studien från 2011 i sin helhet  klicka här

För att se frågorna som ställdes under kartläggningen finns de här