Torsås

Dryga miljonen till våra biografer!

Nu är det klart vilka biografer som får utvecklingsstöd denna andra omgång för 2019!

Boka en filmpedagog

Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare som också är aktiva som filmpedagoger.

Förstudie klar om ny filmfond i Blekinge och Kalmar län

Utöver att vara en kulturell och konstnärlig verksamhet är film även en näring som har möjlighet att

Film i Glasriket - festivalprogram

10-årsjubilerande Film i Glasriket har nu en ny hemsida där festiva

Se vår fortbildningsdag i efterhand!

Vi bad Öppna kanalen Växjö filma hela fortbildningsdagen "Filmen som uttryck i skolan".

10 minuter om Reaktor Sydost

Klicka på filmen ovan och se en föreläsning om vår verksamhet och de utmaningar Reaktor ser i Kalmar län fr

Torsås-ungdomar på teknikkurs

Torsås Folketshusförening har ansökt och beviljats fortbildningsstöd av Reaktor för att kunna utbilda gymna

Film i Glasriket för nionde året

Mellan den 23 oktober och den 8 november pågår den nionde upplagan av Film i Glasriket. 

Tävla med din kortfilm

Nu är det dag att anmäla sig till TellUs Filmfestival!

Pengar till Skolbio i Sydost!

Från vår region var det Kalmar, Sölvesborg och Torsås kommun som sökte pengar från Svenska Filminstitutet u