Våtmarken

Våtmarken Boters myr

En film om Stefan Hellström och hans projekt att skapa en våtmark på den myr han lekt som barn. Boters myr heter våtmarken som är på cirka tio hektar och ligger i Anga socken på Gotland. Projektet har krävt mycket arbete under flera år, men resultatet har blivit över förväntan. Redan 2019 finns exempelvis havsörnar intill våtmarken. Projektet bidrar till den biologiska mångfalden och bidrar positiv, om än i liten grad, till vattenförsörjningen på Gotland.
Längd: 
4,57
Språk: 
Svenska
Genre: 
Dokumentär
Regissör: 
Gunilla Hellgren
Producent: 
Gunilla Hellgren
Musik: 
Josh Woodward - Prelude
Skådespelare: 
Stefan Hellström
Här kan du rösta