Snabba cash

Ett stöd för dig som behöver en mindre slant för att snabbt komma igång med din film. Du svarar på några enkla frågor. 

Stödet kan gå till allt möjligt som tex skådespelare, smink, resa eller mat. Det är viktigt att du i ansökan berättar vad pengarna ska gå till. Vi kan även hjälpa dig med att utveckla ditt manus och komma med goda råd, maila gärna manus eller synopsis till patrik(a)filmregionsydost.se om du vill få hjälp med detta. Själva ansökan om snabba cash-stöd fyller du i här nedan direkt på webben.  

(Obs att våra filmstöd endast går att söka för film som görs på fritiden. Tyvärr inte för filmer du gör på skoltid. Läs om vårt pitchstöd i så fall som är riktat till skolor/utbildningar inom film och prata med din lärare/kursansvariga)!

Kameror och annan utrustning lånar du gratis av oss på Filmregion Sydost om du vill, och det söker du separat här

Snabba cash-stödet är i första hand till för filmare som bor och är verksamma (eller har sin härkomst) i Kronobergs, Blekinge och Kalmar län. Du får svar inom någon vecka. 

OBS. Du som fått Snabba cash kan även söka produktionsstöd för ditt projekt i ett senare skede. Vi bedömer då projektets utveckling och mognad sedan den första ansökan. Du som fått produktionsstöd kan inte söka Snabba cash för samma projekt i ett senare skede. Du som har fått avslag på din ansökan om produktionsstöd kan däremot söka Snabba cash. 

Villkor i form av motprestation

Beviljas du stödet har Filmregion Sydost några motprestationer som du ska uppfylla. Läs om dem här.

Stöd för filmare

Här söker du till vår kortfilmssatsning Talent Up.
På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till 30 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 5000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Filmregion Sydost en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Här söker du stöd för att ordna en biografvisning av filmen "Greta" med tillhörande workshop.
På Filmregion Sydost arbetar vi även med att stödja skolbioverksamhet.
Fyll i dina uppgifter för att få ditt beviljade stöd utbetalat.
Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Specialutlysning för återstart efter pandemin.
Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning