Skapande skola

Skapande skola är ett stöd som skolor och kommuner söker hos Kulturrådet. Syftet är att öka samverkan mellan skola och kultur. Ett Skapande skola-projekt är en bra chans att få prova på eget skapande med film. Ansökan till Kulturrådet ska ske i början av februari och det går alltid bra att ta hjälp av Filmregion Sydost för att bolla tankar kring ansökan.

Sök skapande skola här.

Skolans önskemål i centrum

Vi på Filmregion Sydost utgår alltid ifrån skolans önskemål och behov. Vi hjälper er gärna i ansökningsfasen. När det till det praktiska arbetet i klassrummet så lägger Filmregion Sydost ut det på mycket kompetenta filmare från regionen som har stor vana av att jobba med barn och unga i lärmiljö.

Boka och planera en filminsats

Du är välkommen att själv direkt ta kontakt med filmpedagogerna för att planera och boka insatsen. Behöver du stöd i ditt val är du alltid välkommen att prata med oss på Filmregion Sydost.
Klicka här för mer information och ta kontakt med filmpedagoger i vår region

 

 

 

Stöd för filmare

Här söker du till vår kortfilmssatsning Talent Up.
På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till max ca 50 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 10.000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Filmregion Sydost en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Ett tillfälligt stöd till uppstart och återstart av skolbio i sydost.
På Filmregion Sydost arbetar vi även med att stödja skolbioverksamhet.
Fyll i dina uppgifter för att få ditt beviljade stöd utbetalat.
Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Arrangörsstöd för insatser för barn och unga.
Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning