"Propaganda och bilders makt" - Utbildningsmaterial från medierådet

"Propaganda och bilders makt" och "MIK"Nytt material från Medierådet. 

Bilder är effektiva bärare av budskap. I många fall kan de spela direkt på våra känslor vilket gör oss mindre kritiska till det budskap som förmedlas. I en tid när allt fler får till sig nyheter via sociala medier ökar behovet av en visuell läskunnighet, en kompetens att avgöra vad som är trovärdigt och kritiskt värdera information. Många anser att detta är skolans viktigaste uppdrag just nu samtidigt som en stor del av lärarkåren saknar kompetens

Nu finns  "Propaganda och Mediers makt"  framtaget av Medierådet att använda i klassrummet. Det består av en lärarhandledning och två moduler.
 "MIK för mig" är också ett nytt utmärkt material i Medie- och Informationskunnighet med färdiga lektioner.  

Ditt Bibliotek, AV-Media och vi på regionala resurcentrum har alla kunskap att hjälpa till med planering och genomförande av fortbildningsinsatser. 

Taggar: Pedagog