Produktionsstöd våren 2018

Juryn har den 6 april 2018 vid sitt möte på Filmregion Sydosts kontor i Växjö kommit fram till följande beslut:  

PR 00863 Sunnateatern
Dokumentär, 30 min
Sökande: Saman Said, Karlskrona
Beslut: 15.000 kr 

Ett projekt med övertygande biografiskt anslag och en bred förankring med förmåga att engagera och integrera. Innehållet känns ännu lite spretigt och det gäller att hitta ett grepp som gör berättelsen intressant för en bredare publik. 

00933 Var är Micke
Dokumentär, 45 min
Sökande: Simon Holm Stålhand, Kalmar
Beslut: 10.000 kr

Det finns mycket att hämta i ämnet alternativa livsstilar. Vi blir nyfikna på karaktären utifrån det visuella materialet. Viktigt är att filmaren koncentrerar sig på huvudpersonens Här och Nu och det som gör honom unik. Juryn ser en utmaning i att förmedla Mickes tankar, känslor och livsval så att publiken förstår, men vill gärna uppmuntra till projektet.  

PR 00936 Brinn som solen
Spelfilm, 45 min
Sökande: Linus Lundmark, Ljungby
Beslut: 6.700 kr

Juryn är imponerad av det som redan är producerat utan större resurser. Det visuella materialet koncentrerar sig på actionscener och utmaningen ligger i att göra karaktärens personliga utveckling trovärdig på ett psykologiskt plan. 

PR 00938 Mjau betyder Mjau
Spelfilm, 5 min
Sökande: Filip Hallbäck, Växjö
Beslut: 5.000 kr

Filmidén känns genomförbar. Juryn är splittrad i frågan om hur denna film kommer att bli, men vill gärna se slutresultatet.  

PR 00942 Ahmed
Spelfilm, 5 min
Sökande: Filson Ali, Malmö/Växjö
Beslut: 15.000 kr

En välarbetad ansökan! Juryn gillar barnperspektivet och förortsmiljön som filmen ska utspela sig i. Detta kan bli en riktigt fin berättelse om hur det är att vara ung invandrarpojke idag. 

PR 00944 La Vita E Brutta
Dokumentär, 28 min
Sökande: Alva Hallerström, Färjestaden
Beslut: 10.000 kr

Ansökan är något knapphändig, ändå kan juryn se detta bli en bra film. Viktigt är att filmaren koncentrerar sig på sina huvudkaraktärer och inte förlorar sig i den vackra miljön. Av anknytningsskäl beviljar juryn endast ett mindre belopp och uppmanar filmaren att söka bidrag från andra finansiärer. 

PR 00945 Wonderful Days
Annat, 15 min
Sökande: Sandra Penzo, Karlskrona
Beslut: 15.000 kr

Den biografiska kopplingen övertygar och juryn upplever filmaren som trovärdig. Ämnet psykisk ohälsa är intressant och aktuellt och en kvinnliga blicken en styrka. Teasern känns däremot mindre lockande, och juryn väljer att gå in med ett reducerat stöd. 

PR 00947 Glasblåsaren
Dokumentär, 30 min
Sökande: Mattias Ohlsson, Malmö
Beslut: 10.000 kr

Filmaren presenterar ett gediget visuellt material och har en personlig ingång till ämnet. Juryn välkomnar en film som vill lyfta fram det gamla, nästan bortglömda glashantverket och uppmanar filmaren att försöka hitta starka bilder som kan illustrera detta. 

PR 00948 Äldreboendet
Dokumentär, 15 min
Sökande: Simon Norlin, Karlskrona
Beslut: 20.000 kr

Juryn blir berörd av huvudpersonen i det visuella materialet och uppmanar filmaren att hitta nerven som driver berättelsen framåt. Det finns några obesvarade frågor om innehåll och målgrupp för filmen, men ansatsen verkar lovande.

PR 00939
Dokumentär, 70 min
Beslut: avslag.

En välgjord ansökan som säkert kommer att leda till en professionell film. Med hänsyn till den stora projektkonkurrensen väljer juryn att inte stötta projektet till förmån för filmer med starkare anknytning till vårt verksamhetsområde. 

PR 00937 
Dokumentär,  3x 5 min
Beslut: avslag.

Detta känns inte genomarbetat som en idé för filmiskt berättande, och det visuella materialet lever inte upp till ambitionerna enligt ansökan. Det borde dock finnas ett intresse hos lokala kulturaktörer att stötta projektet. 

PR 00940 
Spelfilm, 30 min
Beslut: avslag.

Anknytningen till vårt verksamhetsområde är svag och det visuella materialet förmår inte helt övertyga. Vad krävs för att göra detta filmprojekt intressant för den önskade målgruppen? 

PR 00941 
Dokumentär, 30 min
Beslut: avslag. 

Ämnet är absolut gestaltningsbart, men inte särskilt unikt. Det som känns mest intressant är hur mycket av fallet som lever kvar i bygden, men ansökan ger inte bilden att det kan komma fram spännande alternativa versioner av det som hände. Teaterinslaget känns som ett onödigt filter i berättelsen. 

PR  00946
Spelfilm, 4 min
Beslut: avslag.

Idén är intressant och ämnet ”minne och glömska” väl värt att belysa. Manuset kan dock inte övertyga juryn, och det krävs utmärkta skådespelarinsatser om projektet ska lyckas.  

PR 00949 
Spelfilm, 5 min
Beslut: avslag.

Eftersom filmen är klar och Filmregionens produktionsmedel ska gå till produktion väljer juryn att avslå ansökan.  

PR 00950 
Dokumentär, 58 min
Beslut: avslag.

En mycket intressant historia som verkligen behöver berättas, men juryn är orolig för att sökanden saknar erfarenhet att förvalta detta känsliga ämne. Det finns etiska aspekter att ta hänsyn till, dessa tankar och konsekvensbeskrivningar saknas i ansökan. Juryn rekommenderar att ta hjälp av erfarna mentorer och att låta projektet mogna under den tid som behövs.