Produktionsstöd

Filmregion Sydost fördelar ca 300 000 kr per år till filmproduktioner av regionala filmare, som spelas in i regionen eller där filmskaparen/ämnet har en stark anknytning till regionen. Maxbeloppet är 30 000 kr per film.

Vi har inga krav på medfinansiering, men det är starkt meriterande om du hittar fler finansiärer till ditt projekt utöver Filmregion Sydost, inte minst när du planerar en större produktion. Här hittar du en förteckning över möjliga finansiärer för din film.

Beslut om stöd tas fyra gånger per år av en beslutsgrupp på Filmregion Sydost. 

Ansökningsdagar är 15 januari, 15 april, 15 augusti och 15 oktober.
Beslut fattas och meddelas inom max. 4 veckor efter respektive ansökningsdatum.
Kontaktperson: Christina Schöning, christina@filmregionsydost.se, tel. 0733-47 72 15

Du som fått Snabba cash kan även söka produktionsstöd för ditt projekt i ett senare skede. Vi bedömer då projektets utveckling och mognad sedan den första ansökan. Du som fått produktionsstöd kan inte söka Snabba cash för samma projekt i ett senare skede. Du som har fått avslag på din ansökan om produktionsstöd kan däremot söka Snabba cash.

En löpande dialog

Vi vill ha en nära dialog med dig som söker våra stöd. Hör gärna av dig innan du skickar in din ansökan! 
Beslutsgruppen fokuserar på din synopsis (max en A4), dvs. handlingen till din film. Du kan söka ett särskilt stöd för att utveckla ditt manus (dramaturgistöd).

Din budget ska innehålla en finansieringsplan med status för de olika insatserna. Vi vill också se en välarbetad projektbeskrivning där det framgår vilka som ska jobba med produktionen och hur ni ska gå tillväga.

Filmregion Sydost har begränsat med pengar och väljer därför med omsorg vilka filmprojekt som ska få stöd. Vi prioriterar projekt med en tydlig anknytning till vårt verksamhetsområde, d.v.s. filmare som är verksamma här och berättelser som utspelar sig i regionen.

(Observera att våra filmstöd inte går att söka för filmprojekt som genomförs under utbildning, exempelvis filmskola eller folkhögskola. Läs om vårt pitchstöd i så fall som är riktat till högre filmutbildningar). 

Motprestation

Beviljas du stödet har Filmregion Sydost några motprestationer som du ska uppfylla. Läs om dem här.

Klicka här för att komma till formuläret och ansöka! 

Stöd för filmare

Här söker du till vår kortfilmssatsning Talent Up.
På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till 30 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 5000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Filmregion Sydost en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Här söker du stöd för att ordna en biografvisning av filmen "Greta" med tillhörande workshop.
På Filmregion Sydost arbetar vi även med att stödja skolbioverksamhet.
Fyll i dina uppgifter för att få ditt beviljade stöd utbetalat.
Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Specialutlysning för återstart efter pandemin.
Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning