Pitchpengar för högre utbildning

I snart 10 år har Filmregion Sydost samverkat med regionens högre filmutbildningar för att utveckla studenterna i konsten att pitcha sin filmidé för en jury. Filmregion Sydost har med sig 6 000 kr. Upplägget tas fram inviduellt för varje skola.

Exempel på samarbeten kring pitch

Ölands dokumentärfilmskola ingår Filmregion Sydost i en jury. På förmiddagen pitchar studenterna sina slutprojekt och på eftermiddagen när resultatet meddelas läggs även mycket tid på att utvärdera pitcherna.

På Linnéuniversitet i Kalmar har studenterna som valt inriktning film på sitt slutprojekt på Journalistik och medieproduktion samarbetat med oss. Där kommer vi ut och träffar eleverna några veckor innan pitchen. Själva pitchen sker sedan för producent Petter Brageé från SVT och Filmregion Sydost.

Blekinge Tekniska Högskola har samarbetet sett lite annorlunda ut. Tidigare fanns det något som hette case-kurs på BTH (samarbetskurs mellan flera olika digitala medier-utbildningar) där Filmregion Sydost har medverkat både som uppdragsgivare, samt i panel för feedback på presentationer och pitch. Våra filmkonsulenter har även deltagit som externa opponenter/kommentatorer på BTH-studenternas examensarbeten som då handlat om såväl webbproduktioner, grafisk form samt film eller spel.

Uppläggen trimmas från år till år. Utbildningar kommer och utbildningar går. Det innebär att Filmregion Sydost och utbildningarna håller en löpande dialog om utformningen från år till år.

Vill din skola delta?

Filmregion Sydost samarbetar gärna med fler eftergymnasiala utbildningar kring pitchning. Vi ser det som ett väl fungerande sätt att bereda studenterna på den affärsteknik som finns i branschen. På köpet brukar vi lära ut hur Filmsverige är uppbyggt med sitt finansiella stödsystem.

Filmregion Sydost har ingen möjlighet att finansiellt stödja filmproduktioner som görs under utbildning på annat sätt än genom pitchstödet. Vi ser därför vår samverkan kring "pitchning" som ett substitut till annan finansiering. I brist på mer medel till filmen i regionen så blir detta på så sätt det mest demokratiska sättet att stödja studenterna.

Kontaktformulär

Stöd för filmare

Här söker du till vår kortfilmssatsning Talent Up.
På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till max ca 50 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 5000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Filmregion Sydost en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Ett tillfälligt stöd till uppstart och återstart av skolbio i sydost.
På Filmregion Sydost arbetar vi även med att stödja skolbioverksamhet.
Fyll i dina uppgifter för att få ditt beviljade stöd utbetalat.
Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Arrangörsstöd för insatser för barn och unga.
Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning