Olofström

Boka en filmpedagog

Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare som också är aktiva som filmpedagoger.

Blekinge satsar på skolbion

Den 24 augusti arrangerades en spännande inspirationsdag om skolbio i Karlskrona, en dag där även de andra

Förstudie klar om ny filmfond i Blekinge och Kalmar län

Utöver att vara en kulturell och konstnärlig verksamhet är film även en näring som har möjlighet att

Stöd till gröna - och röda biografer i sydost!

Filminstitutet har beslutat om nya stöd till 50 landsortsbiografer.

Se vår fortbildningsdag i efterhand!

Vi bad Öppna kanalen Växjö filma hela fortbildningsdagen "Filmen som uttryck i skolan".

Tävla med din kortfilm

Nu är det dag att anmäla sig till TellUs Filmfestival!

Boka Eric Gustafsson

Eric Gustafsson är en av de yrkesverksamma filmare som du kan an

Boka Johan och Mikael på Cinematik

Johan och Mikael på Cinematik är två av de yrkesverksamma f