Nu startar vi Filmfond Kalmar Öland

Filmbolag hör av sig om inspelning i regionen på löpande band. Idag finns ingen struktur för att ta emot dessa förfrågningar utan allt löses ad hoc.

Syftet med Filmfonden är att skapa ett hållbart och attraktivt filmproduktionsklimat som utvecklar destinationerna, som berikar näringslivet och får regionala filmskapare att utvecklas.

Intitivtagare är Filmregion Sydost tillsammans med Kalmar kommun och filmbolaget Transistor.

Gå med i intressegruppen

En intressegrupp för främst regionens filmare har bildats med namnet "FILMA". Vill du gå med anmäl dig till Fredrik på Transistor.

Uppstartsmöte för beslutsfattare

Den 1-2 februari 2016 samlas beslutsfattare från företrädelsevis Kalmar och Öland till ett uppstarts möte i Göteborg. Vill du delta anmäler du intresse till Christina på Flmregion Sydost.

Vi börjar med Kalmar Öland

Det händer mycket spännande. I Sölvesborgs kommun spelades det in långfilm i somras. I Tingsryds kommun har det gjorts en pilot för en kommande film, men det är i Kalmar och på Öland trycket är hårdast just nu. Därför börjar vi där, men det hindrar inte att andra aktörer från Blekinge eller Kronoberg deltar. 

Läs mer om Filmfond Kalmar Öland