Kurs i hållbara produktionsmetoder för film och TV - del 2

Datum: 
16 december, 09:00-11:00
Plats: 
Online

Välkommen till en kort kurs som ger stöd och inspiration till producerande bolag och filmarbetare för ett mer hållbart filmskapande! Du får också en introduktion i verktyget Hållbar Film som hjälper dig att kartlägga och strukturera din produktion på ett hållbart sätt – från förproduktion till inspelning. 

Kursen hålls på Zoom och är uppdelad i två föreläsningstillfällen: 15 december kl. 09:00-11:00 + 16 december kl. 09:00-11:00.

Gratis, anmäl dig här.

Första dagen (15/12) handlar om att skapa sig förståelse för branschens avtryck och vilket ansvar vår bransch har för att minska sin miljöpåverkan. Vi ger kunskap och inspiration för hur man kan arbeta mer miljömässigt hållbart, och pratar om hur ekologisk social och ekonomisk hållbarhet hänger ihop.

Andra dagen (16/12) demonstrerar vi planeringsverktyget Hållbar Film (www.hallbarfilm.se). Du får hjälp med hur du kommer du igång att effektivt strukturera hållbarhetsarbetet i din process. Verktyget finns idag tillgängligt för alla de produktionsbolag som samproducerar med oss.

Kursen erbjuds av Film i Skåne i samarbete med Greentime.