Gör naturfilm i skolan! Träffa Safari Sverige.

Safari Sverige är ett filmprojekt som riktar sig till barn och unga mellan 10-26 år. www.safarisverige.nu
Syftet är att få unga att upptäcka naturen i sin närmiljö, med videokamerans hjälp. Korta filmer produceras utifrån egna ideér om spännande och intressanta platser där man bor.Månd. den 12/3 åker handledare för projektet söderut utefter ostkusten och kommer gärna och informerar personal om Safari Sverige på din skola. Ett informationspass tar ca 30 minuter. Projektet är treårigt och finansieras av Arvsfonden- detta gör att alla aktiviteter, handledning och utlåning av teknik är kostnadsfritt för dig som är med. 
Stefan Ek är koordinator för projektet,  070-5553390,  stefan.ek@safarisverige.nu

Taggar: Pedagog