Fortbildningsstöd

Vårt fortbildningsstöd riktar sig till dig som arbetar på biograf, i en förening eller organisation och som vill utveckla din kompetens inom filmvisningsverksamhet och arrangörskap. Stödet kan användas för att finansiera deltagande vid kurser, seminarier eller en filmfestival. Arrangör ska vara annan än Filmregion Sydost. Stödet kan tex täcka deltagaravgift, resa och logi. Maxbeloppet är 2500 kr.

Fyll i uppgifterna här nedan och klicka på skicka så återkommer vi till dig. 

Stöd för filmare

Här söker du till vår kortfilmssatsning Talent Up.
På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till 30 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 5000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Filmregion Sydost en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Här söker du stöd för att ordna en biografvisning av filmen "Greta" med tillhörande workshop.
På Filmregion Sydost arbetar vi även med att stödja skolbioverksamhet.
Fyll i dina uppgifter för att få ditt beviljade stöd utbetalat.
Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Specialutlysning för återstart efter pandemin.
Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning