Föreningsstämma Filmregion Sydost 2023

Datum: 
31 mars, 13:00
Plats: 
Filmregion Sydost, Vilhelm Mobergs gata 2, Växjö

Till avgående och tillträdande styrelse, ombud, revisorer, valberedning, kulturtjänstepersoner samt kulturnämndsordföranden för Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län.

KALLELSE FÖRENINGSSTÄMMA FILMREGION SYDOST

Som medlem och huvudman för Filmregion Sydost kallas ni till verksamhetens föreningsstämma. 

DATUM: 2023-03-31

TID: 13.00

PLATS: Filmregion Sydost, Vilhelm Mobergs gata 2, Växjö

Handlingar för stämman läggs ut här senast 2 veckor före stämman, klicka på länkarna för att läsa eller ladda ner dokumenten.

Välkommen önskar styrelsen för Filmregion Sydost

Handlingar

Kallelse till föreningsstämma 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2022-2024

Röstlängd föreningsstämma 2023

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse auktoriserad revisor

Granskningsrapport lekmannarevisor

Budget 2023