Fler filmfinansiärer

Det finns en rad regionala och överregionala aktörer där man kan ansöka om stöd. Här listar vi några av de viktigaste.

Svenska Filminstitutet 

Landets tyngsta aktör för stöd till filmproduktioner, men konkurrensen om pengarna är stor, dessutom krävs ofta att man har en etablerad producent.
Enklare är det att ansöka om stöd till kortfilm, här kan du i vissa fall vara din egen producent. Dessutom finns det alltid pågående projekt som är mer lättillgängliga, som t.ex. Moving Sweden, Kreativa Europa och NEON. Det finns utvecklingsstöd och produktionsstöd att söka. Tveka inte att kontakta Filminstitutets konsulenter om du vill söka stöd.

Hur mycket kan man få?
Konsulenterna bedömer själva hur stor medel som ska beviljas, utifrån din budget och finansieringsplan.

När ska man söka?
Ansökan kan ske löpande, svarstiden är omkring 6 veckor.

Läs mer på http://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/produktion...

SVT

SVT har ett intag för förslag på kortfilm, konstfilm och dokumentärer. Du ansöker med projektbeskrivning, budget, finansieringsplan och rörligt material.

Hur myckat kan man få?
Olika beroende på projekt.

När ska man söka?
Intag sker löpande, läs mer på https://svt.secure.force.com/dokumentar/

Konstnärsnämnden

Fördelar stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer inom bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet riktar sig främst till dig som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller med konstnärlig verksamhet här. Totalt delas varje år ut ca 120 miljoner kronor i stipendier och bidrag.

Hur mycket kan man få?
År 2021 beviljades medel till filmprojekt i storleksordningen 50 000 till 130 000 kr.

När ska man söka?
24 sep- 24 okt för projektbidrag inom film, med beslut i mars. 4 mars-4 april för arbetsstipendier, med beslut i oktober. Övriga ansökningstider se webbsidan.

Läs mer på https://www.konstnarsnamnden.se.

Längmanska kulturfonden

Delar årligen ut ett antal miljoner kronor till enskilda projekt bland annat inom film, även studieresor. Kan sökas av både organisationer och enskilda personer.

Hur mycket kan man få?
Bidragen brukar ligga mellan 15 000 och 50 000 kr.

När ska man söka?
Mellan 1 oktober – 15 januari, beslut meddelas i slutet av april eller början av maj.

Läs mer på: http://www.langmanska.se/

Sparbanksstiftelsen Öland

Stödjer kulturprojekt med anknytning till Öland eller av personer som är bosatta på Öland.

Hur mycket kan man få?
Varierande belopp beroende på projekt.

När ska man söka?
Löpande, beslut fattas varannan månad.

Läs mer på http://www.sparbanksstiftelsenoland.se/

Filmregionerna

Ska filmen spelas in i en annan region eller kommer nyckelpersoner i filmteamet från andra orter i Sverige? Då ska du kolla in våra systerorganisationer i respektive region och deras stödformer. Alla Sveriges filmregioner är samlade under en gemensam webbsida.

Hur mycket kan man få?
Skiljer mycket mellan olika regioner, kolla in respektive webbplats.

När ska man söka?
Skiljer mycket mellan olika regioner, kolla in respektive webbplats.

Läs mer på https://filmregionerna.se/