Filmpedagogiskt Östersjösamarbete med Polen

Filmregion vill bidra till att öka utbytet inom biografsektorn i Östersjöområdet med fokus på filmpedagogik. Under hösten 2016 kommer Filmregion Sydost och vår polska part "Center of European Meetings Światowid in Elbląg" påbörja arbetet med att etablera ett kluster inom området som kallas "Baltic Cinema net".

Innehållet i projektet kommer mejslas fram under hösten i en förstudie. Fler länder såsom Tyskland, Danmark och Litauen kommer att involveras. Från de olika länderna kommer kulturinstitutioner, biografer och egenföretagare i form av filmpedagoger att engageras.

Huvudsyftet med etableringen av klustret är att integrera näringslivsutveckligen inom området, stimulera ett löpande utbyte av kunskap och erfarenhet mellan verksamheter samt bygga upp professionella kompetensutvecklingsspår för frilansande filmpedagoger.

Som medlem i klustret kommer anställda och inhyrda från olika verksamheter få lättare access till näringslivsmöten, kurser och workshops inom landet och utomlands vilket är särskilt viktigt för att stimulera utbyte av kunskap och innovation inom denna sektor.

Är du nyfiken på utbytet? Ta kontakt med:

Martin Eneborg
0733-477 916