Förstudie 2017 – Filmfond Blekinge och Kalmar län

En Filmfond stärker innovationsmiljön, företagstillväxten, medborgarnas identitet, turistflödet och den regionala attraktionskraften för företag, unga och besökare. Detta konstaterar den förstudie som Reaktor Sydost (nuvarande Filmregion Sydost) publicerade 2017-07-06. 

Förstudien i dess helhet kan laddas ner här