Filmbyn Småland (td Barnfilmbyn)

I januari 2017 står huset klart.
I februari 2017 byggs utställningen.
15 maj 2017 premiäröppnar huset.
Filmbyn ska bli kunskapsledande i filmberättande för barn och unga.

Allt sker precis invid länsgräsen mellan Jönköping och Kalmar län.

Går allt enligt plan kommer platsen bli ett nytt epicentrum för filmpedagogik och filmskapande för och med barn och unga. Dess magnitud kommer orsaka genomslag i hela regionen och berika hela landet.

Genom styrelserna finns kraften och nätverken som borgar för en framgång. Vi når såväl Stellan Skarsgård som barnen i Vimmerby. Filmbyn är en generator för många verksamheter. Tillsammans producerar vi känslan och utvecklingen utifrån Astrid Lindgrens arv. "Du och jag Alfred".

Filmbyn Småland är en satsning som utvecklar det professionella filmberättande för barn och unga, men det är också en kreativ kraft som berikar barnen och ungdomarna i regionen i deras vardag.

Styrelseordförande (i Barnfilmbyn ideell förening) Jacob Käll inledde mötet med orden “Nu är vi nära!”.

“Barnfilmbyn" blir "Filmbyn Småland"

Under sommaren genomfördes en undersökning på målgruppen och resultatet är att “Filmbyn Småland” numera är det officiella namnet på verksamheten.

På så sätt används det starka varumärket “Småland” och ordet “barn” finns inte kvar vilket kunde vara en nackdel då man även riktar sig till äldre ungdomar. 

Filmbyen finns dessutom i Danmark och ditt reser barn och ungdomar från hela Danmark för att skapa film inom ramen för skolverksamhet. http://www.station-next.dk/

Huset

Skruven AB ska bygga ett hus. Det investeras 22,5 miljoner.

Totalt ytan är på 1471 kvm därav drygt 800 kvm för utställning och 600 kvm i gemenskapsyta.

Utställningen

Just nu samlar man gamla inspelningsprylar till utställningen.

Den är interaktiv. En skön blandning mellan analogt och digitalt. Hur gjorde man för och hur gör man idag.

Besökarna ska kunna fungera utan assistans i museet. De som är där länge ska ha sin vägledning.

Pedagogik i och utanför huset 

Anna Mellergård är ansvarig för del 2 som handlar om att nyttja kraften i huset i regionen, så att verksamheten blir betydligt större än huset. Detta sker genom samverkan med alla andra funktioner som finns i Småland. Det görs redan så mycket fantastiskt och genom ett utbyte kan vi stärka varandra och utveckla verksamheterna ytterligare. Fokus ligger på filmpedagogik.

Den ideella styrelsens sammansättning, där Reaktor Sydost ingår, är skapad för att maximera ett flöde av kreativa utvecklingsförslag som går att applicera i samverkan med huset och verksamheter över hela Småland.

Mariannelund 20160905 
Av: Martin Eneborg och Ida Qvarnström