rosa_moln-press-behindscene-4b_low.jpeg

Foto: SGY Film, från inspelningen av "Rosa Moln". Regi: Alexis Almström