maskinistutbildning.jpg

En kvinna pekar på ett tekniskt reglage.