lockdocs.jpg

#Lockdocs av Sanne Rovers från Nederländerna om hur barn i olika länder upplever att inte få gå till skolan under pandemin är en av filmerna som du kan boka till din egen festival.