filmcamp_3.jpeg

Här spelas det in film med Kalmarsund som kuliss.