cement2020hz.jpg

"Cement2020" av Theresa Traore Dahlberg handlar om Cementas nedlagda fabrik i Degerhamn på Öland.