apstjarnan.jpeg

Stillbild från tecknade filmen Apstjärnan. En flicka rider på en gorillas axlar. I bakgrunden står barn och vuxna och ett gult hus.
"Apstjärnan" av Linda Hambäck är en av filmerna som kommer att visas som skolbio i sydost våren 2022.