19807765_10154718806618342_1671184637_o.jpg

Foto på förstudien som ligger i flera tryckta exemplar på en röd matta