Expresstöd

Ett stöd för dig som behöver en mindre summa för din film. Du kan söka max. 10.000 kr. 

Stödet kan gå till allt möjligt som tex skådespelare, smink, resa eller mat. Det är viktigt att du i ansökan berättar vad pengarna ska gå till. Om du söker mer än 5.000 kr vill vi att du bifogar en budget för din inspelning.

Har du frågor kring stödet eller ansökan? Kontakta Patrik Hörberg, patrik@filmregionsydost.se.

Kameror och annan utrustning
lånar du gratis av oss på Filmregion Sydost om du vill, och det söker du separat här

Expresstödet är i första hand till för filmare som bor och är verksamma (eller har sin härkomst) i Kronobergs, Blekinge och Kalmar län. Du får svar inom max två veckor. 

OBS. Du som fått expresstöd kan även söka produktionsstöd för ditt projekt i ett senare skede. Vi bedömer då projektets utveckling och mognad sedan den första ansökan. Du som fått produktionsstöd kan inte söka expresstöd för samma projekt i ett senare skede. Du som har fått avslag på din ansökan om produktionsstöd kan däremot söka expresstöd. 

Villkor när du fått stöd

Vår logga ska finnas med i eftertexterna, alternativt texten "med stöd av Filmregion Sydost". Filmregion Sydost ska få en tittkopia av filmen, samt på begäran en högupplöst filmfil. 

Stöd för filmare

Här söker du till vår kortfilmssatsning Talent Up.
På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till max ca 50 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 10.000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Filmregion Sydost en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Ett tillfälligt stöd till uppstart och återstart av skolbio i sydost.
På Filmregion Sydost arbetar vi även med att stödja skolbioverksamhet.
Fyll i dina uppgifter för att få ditt beviljade stöd utbetalat.
Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Arrangörsstöd för insatser för barn och unga.
Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning