Emmaboda

Dryga miljonen till våra biografer!

Nu är det klart vilka biografer som får utvecklingsstöd denna andra omgång för 2019!

Boka en filmpedagog

Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare som också är aktiva som filmpedagoger.

Boka William och Sebastian Rosso

William och Sebastian Rosso är två av de yrkesverksamma fil

Stipendium delas ut till ung filmare i Emmaboda - sök!

Åke Franssons kulturpris utdelas vartannat år med start 2018 för dig som är 15-25 år. I år sker utdelningen i samband med Emmaboda Folkets Hus filmfest lördagen den 24 mars. Priset är på 5000 kronor.

Förstudie klar om ny filmfond i Blekinge och Kalmar län

Utöver att vara en kulturell och konstnärlig verksamhet är film även en näring som har möjlighet att

Stöd till gröna - och röda biografer i sydost!

Filminstitutet har beslutat om nya stöd till 50 landsortsbiografer.

Film i Glasriket - festivalprogram

10-årsjubilerande Film i Glasriket har nu en ny hemsida där festiva

Se vår fortbildningsdag i efterhand!

Vi bad Öppna kanalen Växjö filma hela fortbildningsdagen "Filmen som uttryck i skolan".

10 minuter om Reaktor Sydost

Klicka på filmen ovan och se en föreläsning om vår verksamhet och de utmaningar Reaktor ser i Kalmar län fr

Film i Glasriket för nionde året

Mellan den 23 oktober och den 8 november pågår den nionde upplagan av Film i Glasriket.