Dramaturgistöd

Alla berättelser kan finslipas. Det är ofta väldigt nyttigt och befriande att kunna bolla sitt manus när man själv jobbat intensivt med det under en period.

I samtal med dig analyserar vi vilket manusstöd som passar din berättelse bäst. Ibland räcker det med en lång fika. I vissa fall sker det via nätet med någon extern dramaturg som efter dialog med dig lägger kommentarer i manus. Det kan också bli aktuellt att du och en dramaturg jobbar hårt under en heldag med din berättelse.

Vill du ha hjälp med dramaturgi? Kontakta Patrik Hörberg, patrik@filmregionsydost.se

Villkor i form av motprestation

Beviljas du stödet har Filmregion Sydost några motprestationer som du ska uppfylla. Läs om dem här...

Stöd för filmare

Här söker du till vår kortfilmssatsning Talent Up.
På våra filmfika träffar du andra filmare i alla åldrar. Vi umgås och får inspiration.
Sök upp till max ca 50 000 kr till din film
Om du behöver hjälp med ditt manus
Upp till 10.000 kr till ditt filmprojekt
Låna teknik till ditt filmprojekt
Sök stöd för att betala avgiften för filmkurser, föreläsningar och workshops runt om i landet. Det kan även vara resebidrag.
Fyll i dina uppgifter här för att få ditt stöd utbetalt.
I samarbete med filmskolor arrangerar Filmregion Sydost en pitch med syfte att utveckla studenterna i pitch-teknik. Bästa pitch får en summa pengar till sin filmproduktion.

Stöd för pedagoger

Ett tillfälligt stöd till uppstart och återstart av skolbio i sydost.
På Filmregion Sydost arbetar vi även med att stödja skolbioverksamhet.
Fyll i dina uppgifter för att få ditt beviljade stöd utbetalat.
Filmregion Sydost förmedlar kontakt till regionala filmskapare för praktiskt arbete i skola och på fritid.
I klassrummet arbetar våra professionella filmare tillsammans skolans elever och pedagoger.
Sök stöd för kompetensutveckling

Stöd för arrangörer

Arrangörsstöd för insatser för barn och unga.
Boka projektor, duk osv för filmvisningar
Ett stöd för dig som vill arrangera en filmvisning
Ett stöd för dig som vill fortbilda dig i arrangörskap och/eller filmvisning