Vårens produktionsstöd är utdelade!

lindo.png

En kär gammal träbåt står i centrum för en av filmerna.

Reaktor Sydost har fått in ansökningar för 22 filmprojekt på totalt 493 800 kr. Reaktors jury hade 110 000 kr att fördela i denna omgång. 

Det dokumentära formatet dominerade kraftigt, men i ämnesvalet fanns en stor bredd med allt från personligt hållna dystopier till politiska skildringar med global kontext.

De sökanden som beviljades stöd representerar vitt skilda åldersgrupper och etniska bakgrunder. Några tar sina första steg in i filmvärlden, andra har stor vana av filmisk produktion. 

En glädjande trend i årets ansökningsomgång är genomarbetade budgetar med finansieringsplan. 

Totalt delades det ut 110 000 kr i finansiellt stöd. 

Se vilka projekt som fick medel beviljade av Reaktor våren 2017.

 

 

Taggar: Filmare