Utbilda dig till biografföreståndare online!

victoria_jensen_beskuren.jpg

Victoria Jensen är verksamhetsutvecklare på Folkets Bio Växjö och har gått den digitala utbildningen. Foto: Richard Emanuel

Den 12-13 april startar Biografcentralens nästa grundkurs för biografföreståndare. Denna gång ges 4 dagars-kursen online och med lägre pris.

Utbildningen genomförs i Zoom och det kommer även digitalt att finnas plats för grupparbete och umgänge, om än på distans. 

Den första online-utbildningen hölls hösten 2020 och blev rekommenderad av samtliga 23 deltagare.

Verksamhetsutvecklare Victoria Jensen från Folkets Bio Växjö var en av dem:
- Kursen fungerade exemplariskt digitalt. Jag upplevde trots begränsningen att det gick att socialisera sig och bonda med andra kursdeltagare. Oavsett om du har flera års erfarenhet inom biografbranschen eller är helt ny, ger en kurs likt Biografcentralens en god bas att fortsätta utveckla den plats och verksamhet just du brinner för.

Läs mer och anmäl dig här.

Plats: Online via Zoom
Datum: 12-13 april och 10-11 maj
Kursledare: Jens Lanestrand, Biografcentralen och Katja Uneborg, tidigare Bio Rio Stockholm + gästinspiratörer.

Avgift online: 6 900 kronor ex 25% moms 
Rabatt online: Vid fler anmälda från samma biograf är avgiften 4 500 kronor per person

Kursintyg erhålls efter avslutad kurs.

Stöd att söka: Sök stöd från SFI/Stöd till utbildning inom distribution och visning. 50 % av avgiften, resor och logi kan beviljas upp till max 10 000 kr. 

Du kan också söka stöd hos Filmregion Sydost med upp till 2500 kr.

 


Taggar: Arrangör