Tillgänglig bio

skarmavbild_2015-12-14_kl._13.05.58.png

foto: Dag Sandqvist, Filminstitutets hemsida, sfi.se

Tillgänglig Bio är en innovation som ökar tillgängligheten till film genom syntolkning och uppläst text. Tidigare har Filminstitutet lämnat stöd till runt 150 syntolkade visningar per år. Nu kommer istället ca 50 filmer per år att beviljas stöd för produktion och bearbetning av ljudspår.

I och med att filmen har försetts med ljudspåren kommer tusentals föreställningar att vara tillgängliga oavsett tid och plats för visningen. Biobesökaren behöver bara ladda ner en app och den aktuella filmens ljudspår för syntolkning och uppläst text. Det innebär att man kan välja film utan att behöva anpassa sig till särskilda dagar och tider. Det är ett stort steg i riktningen mot att film ska vara tillgänglig för alla. 

Mer information för både biografägare och besökare finns på Svenska Filminstitutets hemsida.