Stöd till gröna - och röda biografer i sydost!

skarmavbild_2016-10-26_kl._10.08.16.png

Grand bio (med ny sköna fåtöljer) har fått drygt 141 000 i stöd från SFI!

Filminstitutet har beslutat om nya stöd till 50 landsortsbiografer. Nu öppnas även möjligheten för de så kallade röda biograferna att söka stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort. 

I våras sjösatte Filminstitutet ett stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort. Ett nytt stöd med syfte att stärka och utveckla biografstrukturen och öka möjligheterna att nå en större publik. Stödet är en del av regeringens särskilda satsning för att stärka biografer i glesbygd och på mindre orter.

I de första två utlysningarna riktade sig i stödet till gröna momsregistrerade biografer i glesbygd och på mindre orter, då de bedömdes vara särskilt sårbara i övergången till höjd biografmoms. Totalt har 95 olika biografer beviljats stöd på cirka 12 miljoner kronor.

I sydostregionen har stöd utgått till Grand i Vimmerby fått 192 437 kr, Bio Thalia i Alvesta 37 184 kr, Emmaboda FH 80 066 kr och Grand i Olofström 141 687 kr.

Filminstitutet bedömer även att mindre röda biografer i glesbygd och på mindre orter som känsliga i samband med en höjd biografmoms. Nu får även dessa röda biografer möjlighet att söka detta stöd med syfte att utveckla sina verksamheter och öka antalet besökare. Sista dag ansökningen är 7 november.

För mer information och bakgrund så läs SFI:s Rapporten.