Stöd till biografer för omställning och digital utveckling

Med anledning av pandemins effekter på biografernas verksamheter presenterar Filmregion Sydost en utlysning av stöd till biografer för omställning och digital utveckling.

Stödet ska bidra till att utveckla biografernas digitala verktyg och underlätta återstarten efter pandemin. 

Stödet kan användas för exempelvis marknadsföring, publikarbete, metodutveckling, fortbildning- och kompetensutveckling. Det riktar sig till biografer verksamma i regionerna Kronoberg, Blekinge och Kalmar län. 

Maxbelopp att söka är 10.000 kr. Inga krav ställs på egeninsats eller medfinansiering. 

Ansökningsperioden är 9-22 april 2021.

Ansök här.

Taggar: Arrangör