Sök till Kulturskoleklivet senast 15 april!

Nu kan du som är pedagog i kulturskolan eller som jobbar konstnärligt idag och vill skaffa dig pedagogisk kompetens söka till Kulturskoleklivet, en ny utbildningssatsning för att få fler pedagoger till kulturskolorna. Inom film och media erbjuds kurser på Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Stockholms konstnärliga högskola. 

Du som har konstnärlig kompetens inom exempelvis foto, film, animation och media kan komplettera med pedagogik för att arbeta i kulturskolan. Du som redan är pedagog i kulturskolan får möjlighet att skaffa dig specifik kompetens inom filmpedagogik.

Med start hösten 2019 erbjuder följande högskolor utbildning till kulturskolepedagog med inriktning foto, film och media. Sista anmälningsdag är 15 april. 

Göteborgs universitet

Kulturskolans didaktik 1- Film och Foto
7,5 högskolepoäng, kvartsfart, Göteborg

Kulturskolepedagog, didaktik och praktik 1, inriktning Film och foto
15 högskolepoäng, halvfart, Göteborg 

Kulturskolepedagog termin 1, inriktning Film och foto
30 högskolepoäng, helfart, Göteborg

Länk till kurserna

Stockholms konstnärliga högskola

Mediapedagogik med fokus på barn och ungas berättande
15 högskolepoäng, 20 veckors studier på halvtid, Stockholm

Länk till kursen

Stockholms universitet

Regi och scenisk gestaltning med barn och unga i kulturskolan
7,5 högskolepoäng, kvartsfart, Stockholm

Länk till kursen.

Taggar: Pedagog