Sök stöd hos Filminstitutet till verksamhet för barn och unga!

sameblod.jpg

Sameblod, en utmärkt skolbiofilm.

Skynda att söka stöd hos Filminstitutet om du planerar filmverksamhet - se, samtala och göra-  för barn och unga! Senast den 15 oktober behöver ansökan vara inne. Verksamheter som skola, bibliotek, kulturskola, biograf, fritidsgårdar mfl kan alla komma ifråga. Du kan söka för att utveckla en verksamhet, för att pröva nytt och få till samverkan där film och berättande har en tydlig roll. ”Ung filmkulturell verksamhet” som stödet heter är utmärkt för att komma igång med exempelvis skolbio där stödet kan innefatta såväl film och biografhyra som fortbildningsinsatser.

Sök stödet här.

Högsby drog igång skolbio

I höst startade Högsby upp Skolbio just med stöd från svenska Filminstitutet. Alla elever i åk 4, 6 och 9 har varit på Bergabion. Inför uppstarten arrangerades en fortbildningsdag där samtliga lärare såg filmen Sameblod, den film som visades för åk 9. Efteråt höll filmpedagogen Anna Söderberg i ett filmsamtal som inte ville sluta. Skolbion har fått positiva reaktioner utifrån biobesöken och alla filmsamtal på skolorna. Till våren är det dags igen.

Taggar: Pedagog