Sök pengar för kulturprojekt!

skarmavbild_2016-05-13_kl._11.43.51.png

Cirkus Glass Royale - Cirkus i Glasriket. Foto: Josef Runsten

Fram till och med 31 maj 2016 kan du ansöka om projektmedel för lokal utveckling i Kronoberg. Totalt delas 300 000 kr ut och som mest kan ett projekt ansöka om 60 000 kr. Syftet med utlysningen är att främja platsutveckling lokalt för att på så vis uppnå regionala mål.

Gröna Kronoberg likväl som Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 lyfter värdet av invånarnas delaktighet i den lokala och regionala utvecklingen. 

Utlysningen är till för det civila samhället tex ideella föreningar men även nätverk, upprop och andra aktörer som inte är offentligt finansierade. Det går att söka projektmedel för en mängd olika projekt. Det centrala är att insatserna sker i nära relation till invånarna på platsen för projektet. 

Exempel på insatser kan vara att möjliggöra eget skapande, ta emot professionella kulturproduktioner och erbjuda olika typer av mötesplatser. Du kan som mest söka 60 000 kr.

Senast den 31 maj 2016. Glöm inte att märka ansökan med 16RK619  och skicka den till ruprojekt@kronoberg.se.
Läs mer om hur du söker stödet.

Kontakt: Lovisa Eriksson, samordnare kulturfrågor, 0470-58 60 64 eller lovisa.eriksson@kronoberg.se