Sök klyftans manusstöd

50 000 kr i utvecklingsstöd till tre projekt!

Nya berättelser sökes! Föreningen Klyftan utlyser en manustävling med stöd av Svenska Filminstitutet. Målet är att få fram berättelser för långfilm som synliggör och speglar människor, miljöer och historier från vårt nutida Sverige.

Politiska berättelser, kärlekshistorier, drastiska komedier eller våldsamma draman- du bestämmer! Klyftan vill genom tävlingen hitta de starka, oberättade historierna som synliggör platser och människoöden tecknade ur vår tids verklighet.

– Vi lever i en snabbt föränderlig tid med ökande klyftor, ekonomiska kriser, politisk turbulens, flyktingströmmar, nedmontering av välfärdssystemen och dramatiska samhällsförändringar. Klyftans syfte är att belysa detta. Nu går vi ett steg längre och utlyser en tävling som vänder sig till de som är etablerade eller oetablerade och som vill berätta något om detta, säger Christer Nilson, en av initiativtagarna till Klyftan.

Tävlingen vänder sig till dig som skriver manus för långfilm. Bidragen ska bestå av ett synopsis på max fem A4-sidor samt två-tre kortare scener med utskriven dialog samt karaktärsbeskrivningar. Bidragen ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Målet är att få fram minst tre projekt som får var sitt utvecklingsstöd på 50 000 kronor och möjlighet till handledning i att utveckla historierna till färdiga manus.


Tävlingsbidrag ska senast 28 februari 2015 ha inkommit till:

KLYFTAN, c/o Götafilm, Polstjärnegatan 14, 417 56 Göteborg

Bidragen skickas per post eller mailas till Klyftans projektledare

Hasse Carlsson: hasse@klyftan.se.

 

Klyftans manustävling genomförs med stöd från Baker Karim, långfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet.

Läs mer om föreningen Klyftan här!