Skolbio-subventionen är tillbaka!

För att stötta och stärka upp skolbioverksamheten i sydost erbjuder Filmregion Sydost en ny omgång av skolbiosubvention för filmvisningar hösten 2023 och våren 2024. 

Du som vill anordna skolbio kan söka 2.000 kr per visning och upp till 16 000 kr totalt per kommun. Stödet får gå till filmhyra, biografhyra och transport. Skolbiosubventionen kan sökas vid två tillfällen under 2023. Första deadlinen är den 22 maj. 

Vi har också lagt upp nya förslag på skolbiotitlar på vår webb!  

Läs mer och ansök här.

Taggar: Pedagog