Se vår fortbildningsdag i efterhand!

Filmen som uttryck i skolan: Introduktion

Vi bad Öppna kanalen Växjö filma hela fortbildningsdagen "Filmen som uttryck i skolan". Dagen arrangerades av Reaktor på Palladium i Växjö den 14/10 2015 i anslutning till BUFF Smålands invigning. Se första delen ovan, här nedan finns fler avsnitt från dagen. Mycket nöje! 

Rädd för barns känslor? Suzanne Osten https://www.youtube.com/watch?v=0l4_ljCfgsU 

Filmen som uttryck - Maria Stam https://www.youtube.com/watch?v=azdBdr4uoUo

Filmriket berättar om sin verksamhet https://www.youtube.com/watch?v=4M6Hhtp8Cq0

Filmskapande i skolan - lärare och filmpedagoger berättar om sitt samarbete och visar film https://www.youtube.com/watch?v=omjxZN6Bw8c