Så var vårt verksamhetsår

Den 13 maj höll Filmregion Sydost årsstämma, och som sig bör lade vi då fram en fullmatad verksamhetsberättelse.

Läs den här!